«Παιδιά, ελάτε να μάθουμε ξένες γλώσσες»

δογΣχολικό Έτος: 2014-15

6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Συμμετοχή της δράσης στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (direct link)

Τάξη: ΣΤ’ (Αγγλικά, υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γιούρου Πόπη/ Γερμανικά, υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δημητριάδου Χριστίνα)

Τάξη Ε’ (Γαλλικά, υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Νάτσιου Έφη)

Πρόγραμμα: «Παιδιά, ελάτε να μάθουμε ξένες γλώσσες»

Σύντομη περιγραφή
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 26ης Σεπτεμβρίου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα   Γλωσσών» και της 9ης Μαΐου ως «Ημέρα της Ευρώπης» οι μαθητές και οι μαθήτριες ενεπλάκησαν στο μάθημα των Αγγλικών, των Γαλλικών και των Γερμανικών σε κοινές δραστηριότητες που σκοπό είχαν αφενός την προώθηση της εκμάθησης των γλωσσών και την προώθηση της πολυγλωσσίας και αφετέρου την ανάπτυξη της συνείδησης ότι όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης εντάσσονται σε μια κοινή πατρίδα, την Ευρώπη.
Φράσεις κλειδιά:
26η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης

Υποθέματα
 Η Ε.Ε.
 Σημαία της Ε.Ε.
 Χώρες της Ε.Ε.
 Χάρτες των χωρών
 Σημαίες των χωρών
 Πρωτεύουσες/πόλεις
 Αξιοθέατα & σύμβολα
 Γλώσσες/Κοινό λεξιλόγιο
 Τραγούδια
 Παραδοσιακά παιχνίδια

Παιδαγωγικοί & διδακτικοί στόχοι:

 ενότητα και ειρήνη στον κόσμο
 ανάπτυξη του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας άλλων ανθρώπων
 προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης
 ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της εκμάθησης των γλωσσών και ως προς τη διαφοροποίησή τους
 αύξηση της πολυγλωσσίας, της πολιτιστικής ποικιλίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης
 ενθάρρυνση της δια βίου εκμάθησης γλωσσών και έξω από το χώρο δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 απόκτηση και διεύρυνση γνώσεων σχετικά με τις χώρες της Ε.Ε., τους χάρτες, τις σημαίες, τις πρωτεύουσες (ή και άλλες πόλεις), τα αξιοθέατα, τα σύμβολα, τις γλώσσες, τα τραγούδια και τα παραδοσιακά παιχνίδια
 ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων-ομαδοσυνεργατική εργασία-διατμηματική συνεργασία-συνεργασία των μαθητών στο πλαίσιο των τριών ξενόγλωσσων μαθημάτων του σχολείου (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
 συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση
 καλλιέργεια της αισθητικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης
 επέκταση του λεξιλογίου και των γραμματικών δομών στις τρεις γλώσσες
 ανάπτυξη της κατανόησης και της παραγωγής προφορικού & γραπτού λόγου
 θετική στάση απέναντι στο ξενόγλωσσο μάθημα
 εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσα από τη δημιουργία

Μεθοδολογία υλοποίησης

Προβολή παρουσίασης

Υπερσυνδέσεις-διαφανειών-της-παρουσίασης-1

Μια τρελή_τρελή τάξη-ΘΕΑΤΡΙΚΟ_ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/θεατρικό εργαστήρι-Ελληνικοί υπότιτλοι