Εργασιακός εκφοβισμός (Workplace Bulling / mobbing)

25, Μάρτιος,2015

Η έρευνα για τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας στηρίζεται στις εργασίες του Dan Olweus σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. Επομένως, ο ορισμός του ενήλικού εκφοβισμού αποτελεί προσαρμογή του ορισμού του σχολικού εκφοβισμού του Dan Olweus. Σύμφωνα με τον Dan Olweus ένας μαθητής θυματoποιείται ,όταν εκτείθεται επανειλημμένα και σε βάθος χρόνου σε αρνητικές πράξεις(σωματική επαφή , […]