ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ1 ΚΑΙ Δ1 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

14, Οκτώβριος,2014

 

 

1.    Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε  κατά σειρά προτεραιότητας

 • την ερώτηση /ζητούμενα του θέματος Γ1 ή Δ1.
 • το ιστορικό παράθεμα/τα

 2.    Εντοπίστε το κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου το οποίο  σχετίζεται με την ερώτηση και το παράθεμα. Εστιάζοντας περισσότερο, ανακαλέστε στη μνήμη σας ποια χωρία (από μία ή περισσότερες σελίδες) του βιβλίου πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

  3.    Στην  πρόχειρη σελίδα, στο τέλος του τετραδίου, τραβάτε μία κάθετη γραμμή χωρίζοντας τη σελίδα σε 2 μέρη/στήλες. Στο αριστερό μέρος σημειώνουμε όσα γνωρίζουμε για το ερώτημα  από το σχολικό βιβλίο και δεξιά της κάθετης γραμμής τις σχετικές πληροφορίες από την πηγή.

Αν δεν θυμάστε αυτούσια το περιεχόμενο του βιβλίου, προσπαθήστε να αποδώσετε περιληπτικά αλλά με πληρότητα το ιστορικό γεγονός ,χωρίς να το παραποιείτε . Οι πληροφορίες της πηγής θα σας βοηθήσουν να ανακαλέσετε στη μνήμη σας υλικό του βιβλίου .

Επίσης, στη δεξιά στήλη  της σελίδας υπογραμμίστε εκείνες τις πληροφορίες του παραθέματος που δηλώνουν σχόλια του συγγραφέα. Αν το παράθεμα καταλαμβάνει 10 σειρές και οι μισές εξ αυτών αφιερώνονται με τρόπο περιγραφικό και αναλυτικό σε ένα πρόσωπο ,ενώ η δράση των άλλων προσώπων συνοψίζεται, ,ίσως αυτή η εμμονή συνιστά σχόλιο. Προσέξτε ,επίσης, τις αξιολογικές κρίσεις όπως και τις επαναλήψεις περιεχομένου(ποσοτική ανάλυση περιεχομένου) . Αν έχετε εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας ,κοιτάξτε ποιος υπογράφει το παράθεμα .Ίσως σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε τα σχόλια και να αποκαλύψετε την οπτική του γράφοντος .

 

4.   Η Δομή της απάντησης

 

     ΑΡΧΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

         Εισαγωγική σύντομη παράγραφος

Εντάσσουμε  το ιστορικό γεγονός στο χωροχρονικό του ιστορικό πλαίσιο.

                

        Το κύριο σώμα της απάντησης

Καλείσθε τώρα να ανασυνθέσετε τις ιστορικές γνώσεις το σχολικού βιβλίου με τα στοιχεία από τα παραθέματα που καταγράψατε στο πρόχειρο, συγγράφοντας ένα συνεκτικά δεμένο κείμενο με ομαλή ροή. Με άλλα λόγια, να αξιοποιήσετε συνδυαστικά τις πληροφορίες  του παραθέματος με εκείνες του σχολικού βιβλίου, όπως τις έχετε ταξινομήσει αντικριστά  δεξιά και αριστερά της κάθετης γραμμής στο πρόχειρο . Αξιοποίηση του παραθέματος σημαίνει:

 • Να επιβεβαιώσετε/ τεκμηριώσετε και να υποστηρίξετε τις γνώσεις σας από το σχολικό εγχειρίδιο με υλικό από το παράθεμα.
 • Να αντλήσετε νέα στοιχεία από το παράθεμα (επιπρόσθετα αίτια, συνέπειες) για να συμπληρώσετε το υλικό του  σχολικού εγχειρίδιου.
 • Να συγκρίνετε σχολική γνώση και παράθεμα ως προς τις  πληροφορίες που παρέχει το καθένα, κάνοντας σχόλιο όπου νομίζετε ότι θα βοηθήσει.Στην περίπτωση που  2 παραθέματα αναφέρονται στο ίδιο θέμα, καλό θα ήταν να τα  συγκρίνετε ,για να αναδείξετε  ομοφωνίες ή  αντικρουόμενες  οπτικές ,στη λογική μιας κριτικής ανάγνωσης.
 • Να εντοπίσετε πού διαφοροποιείται το παράθεμα και να καταθέσετε τη διαφορετική άποψη .Στην περίπτωση αυτή πρώτα αναφέρουμε το περιεχόμενο του σχολικού  και στην συνέχεια την αντίθετη άποψη του παραθέματος.  Αν είναι εφικτό, αιτιολογήστε τη  διάσταση απόψεων.
 • Να διακρίνετε σε ποια σημεία του παραθέματος ο δημιουργός  παρουσιάζει τεκμηριωμένο γεγονός και πού σχολιάζει.
  Γιατί σχολιάζει η πηγή  θετικά ή αρνητικά τις  δράσεις  και τα κίνητρα των προσώπων;(προαιρετικό).
 • Δεν αντιγράφετε  τις πληροφορίες της πηγής ,αλλά αναπλάθετε δημιουργικά με το δικό σας αυτόνομο λόγο τις πληροφορίες της πηγής, σαν να  εκπονείτε μία περίληψη στη Ν. Γλώσσα .Όταν χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του παραθέματος (πάντα περιορισμένα),τις τοποθετούμε μέσα σε εισαγωγικά.
 • Είναι μείζονος σημασίας να χρησιμοποιείτε συνδετικές φράσεις για να συνδέσετε τα δεδομένα του παραθέματος με εκείνα της σχολικής αφήγησης ,ώστε το τελικό κείμενο να εμφανίζει σύνδεση μορφική  (συνοχή) αλλά και νοηματική αλληλουχία (συνεκτικότητα). Διαρθρωτικές φράσεις συνοχής,που υποβοηθούν και τη νοηματική συνάφεια ,είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
  Το παραπάνω δεδομένο επιβεβαιώνεται και από το παράθεμα…
  Στο σημείο αυτό οι πληροφορίες που αντλούμε από το παράθεμα 3 είναι διαφορετικές …
  Επιπρόσθετα στοιχεία για τα αίτια που μας οδήγησαν στο κίνημα στο Γουδί μάς δίνει το παραθεμα 2….
  Η οπτική γωνία του παραθέματος είναι διαφορετική…

  Αναλυτικότε­ρα, η πηγή επισημαίνει…

 

       Επιλογική , συμπερασματική παράγραφος ,

όπως αυτή προκύπτει από το συσχετισμό των δεδομένων βιβλίου και παραθέματος που αναπτύξατε στο κύριο σώμα της απάντησης.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

 

         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 •      Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο(2008-9) σελ. 342-345
 •     Λ. Αντωνιάδης,, Η Διδακτική της Ιστορίας,σελ. 69-72,Πατάκης
 •       http://istoriakatblog.blogspot.gr/p/blog-page_1625.html (πρόσβαση 3-10-2014)
 •       http://mnimiexams.blogspot.gr/2012/08/blog-post_4599.html  (πρόσβαση 3-10-2014)
 •      Θανάσης Καραμήτρος (2002) Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Αναλυτικές ..βιβλίου,
  Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
 •    Φ.Κ.Βώρου,(1989) Τρόποι Σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας,σελ142-3,  Εκδ. Παπαδήμα ,Αθήνα
 • Αικατερίνη Μ. Ρεβάνογλου,Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Διδακτική αξιοποίηση των γραπτών ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου