Εργασίες Μαθητών

Προβολή όλων

Εφαρμογές Νέφους – Ομαδοσυνεργατική παρουσίαση στο One Drive

Εργασία μαθητών της Α΄Λυκείου (σχολικό έτος 2018-2019) Μια ομαδοσυνεργατική παρουσίαση για τις εφαρμογές νέφους του τμήματος επιλογής της Α΄Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής» Πατήστε εδώ.

PADLET – Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

Παρουσίαση για τοWordPress!

Εργασία σε Prezi – Σχολικό Έτος 2015-2016

Α Λυκείου

Προβολή όλων

Εφαρμογές Νέφους – Ομαδοσυνεργατική παρουσίαση στο One Drive

Εργασία μαθητών της Α΄Λυκείου (σχολικό έτος 2018-2019) Μια ομαδοσυνεργατική παρουσίαση για τις εφαρμογές νέφους του τμήματος επιλογής της Α΄Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής» Πατήστε εδώ.

PADLET – Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

Παρουσίαση για τοWordPress!

Β Λυκείου

Προβολή όλων

Δίκτυα

Μια παρουσίαση σε prezi για τα Δίκτυα  (Κεφάλαιο 3.3 Δίκτυα) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

Πληροφοριακά Συστήματα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Προβολή όλων

Ταξινόμηση πίνακα με … χορευτικά