Ο «τοίχος» έχει τη δική του ιστορία

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16-3-2012 Σταθμός μετρό, Σύνταγμα

16-3-2012 Σταθμός μετρό, Σύνταγμα

Σχ. Έτος: 2012 – 2013- Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο «τοίχος» έχει τη δική του ιστορία. Τοιχογραφίες και γραφές των τοίχων της σύγχρονης Πόλης (απόπειρα καταγραφής και  ερμηνείας του φαινομένου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Ευγενία Σπετσιώτου-Μέλλιου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) και ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕ2, ώρες δύο (2)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ: Ναι

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Α.Θ. Σκίτσο μαθητή ομάδας Ιππότες των χρωμάτων, 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης

Α.Θ. Σκίτσο μαθητή ομάδας Ιππότες των χρωμάτων, 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια επιλογής θέματος:

α. Η περίοδος που επιλέγεται έλκει τους μαθητές λόγω των της χρονικής εγγύτητας και κοινωνικής ομοιότητας.

β. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές τα εικονομηνύματα και κάθε μορφή εικαστικής αποτύπωσης ενδιαφέρουν τους μαθητές.

Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα:

Στα πλαίσια της Έκφρασης Έκθεσης και της Λογοτεχνίας [οι νέοι και οι αντιδράσεις τους, τα διαφέροντά τους και οι επιρροές που ασκούνται σ’ αυτούς από το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο συνθέτουν τη σκηνογραφία για ενεργό διερεύνηση με συγκεκριμένο στόχο και σαφές αποτέλεσμα].

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη:

Η συνειδητοποίηση ότι όλοι πρέπει να αποτελούν ενεργά και αποτελεσματικά μέλη μιας ομάδας για να επιτυγχάνει η συνεργασία και να υλοποιείται ένας κοινός στόχος.

Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα ως ερευνητικά εργαλεία, αλλά και τις βασικές κατηγορίες συλλογής δεδομένων [ενεργό και βιβλιογραφική έρευνα, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση] ως εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ:

1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης: Μελέτη βασικού υλικού [ταινιών], καταγραφή πληροφοριών [κύρια δεδομένα της έρευνας], συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων [ποσοτική καταγραφή και ποιοτική ανάλυση]. Έτσι επιτελείται σε ικανοποιητικό βαθμό –με δεδομένη την ασφυκτική δέσμευση του ωρολογίου προγράμματος.

2. Η αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών: Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να συνδυαστεί με δραστηριότητες του σχολικού τομέα των εικαστικών, των μαθηματικών ή τεχνολογίας.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την δημιουργία των υποομάδων, την ελεύθερη και ακώλυτη επιλογή των μελών τους, την διατύπωση και την οριστικοποίηση των διαστάσεων του θέματος, την επιλογή των απαραίτητων μεθοδολογικών εργαλείων αναλόγως των διαστάσεων που κάθε ομάδα καλείται να διερευνήσει, επιδιώκεται να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει κάθε υποομάδα. Έτσι ώστε, στη συνέχεια να μπορούν να εφαρμόζουν τροποποιημένη τη διαδικασία αυτή στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων ατομικής φύσεως και άλλων περίπλοκων ζητημάτων (Επιδιώκεται, δηλαδή, η εφαρμογή Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης). Τέλος, η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών θα διακριθεί, εάν αποδειχθεί ότι όλα τα μέλη της κάθε ομάδας θα ενταχθούν στο σχήμα εργασίας με συνέπεια, εντιμότητα, αίσθημα ευθύνης.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αίθουσα διδασκαλίας, Σχολική Βιβλιοθήκη, Διαδίκτυο, ταινίες, εκπαιδευτικά video, προσωπικό Αρχείο διδάσκοντος.

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: α) Έντυπη βιβλιογραφία, που αναφέρεται στις εργασίες των ομάδων και

β) Πηγές: Οι διαδικτυακοί τόποι που αναφέρονται στο ιστολόγιο ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ και κάθε παραπομπή.

Δημοσιεύθηκε στην Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση