Έρευνα: Το graffiti σε σχολεία της Κένυας.

Το Graffiti αποτελεί μορφή γραπτής γλώσσας με σχέδια σε εξωτερικές επιφάνειες. Η πατρότητά τους δεν γίνεται γνωστή και οι συγγραφείς διατηρούν την ανωνυμία τους. Συχνά θεωρείται παράνομη, αφού οι δημιουργοί συγγραφείς φθείρουν ιδιωτική ή δημόσια περιουσία. Ερμηνεύεται δε ως μια πρόκληση και απειλή για την υπάρχουσα εξουσία στον βαθμό που κάποιος με το γκράφιτι κείμενό του, ασκεί επιρροή σε ομάδες του κοινωνικού συνόλου. Το γκράφιτι, ωστόσο, είναι μια μορφή επικοινωνίας με το κοινό. Οι συγγραφείς, οι οποίοι στερούνται συνήθως άλλων διαύλων επικοινωνίας, χρησιμοποιούν τις λεωφόρους και τις γειτονιές για να εκφράσουν ιδέες τους για ζητήματα της πραγματικής ζωής, που τους αφορούν. Οι μαθητές σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κένυα, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια ομάδα γκράφιτι, η οποία πιστεύει ότι το γκράφιτι είναι ο μόνος τρόπος να εκφράσουν τις απόψεις τους. Γι’ αυτούς τους μαθητές σχεδιάστηκε μια έρευνα και διατυπώθηκε μια μελέτη που έθεσε ως στόχο να διερευνήσει και να εντοπίσει γκράφιτι, να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του, να κοινοποιήσει τα μηνύματα που θέλουν να μεταδώσουν και να βοηθήσει ώστε να αποκτήσουμε διαφορετική στάση απέναντι στο γκράφιτι. Η μελέτη βασίστηκε στην υπόθεση, ότι το γκράφιτι δημιουργεί τεχνοτροπία χρησιμοποιώντας με ειδικό τρόπο και τεχνική συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας, ότι χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που τα κατανοούν και πως δάσκαλοι και μαθητές προσεγγίζουν και ερμηνεύουν τα θέματα με διαφορετικό τρόπο.

200 κείμενα συλλέχθηκαν από δέκα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Nyandarua District και κατηγοριοποιήθηκαν ανά είκοσι, ώστε να αποτελέσουν δείγματα διερεύνησης.

Στην έρευνα μετείχαν δύο δάσκαλοι και πέντε μαθητές, που, φυσικά, προσέγγισαν διαφορετικά το θέμα. Τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτόν τον σχεδιασμό αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά και έδωσαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η έρευνα περιορίστηκε σε μια κοινωνιολο-γλωσσολογική  προσέγγιση του γκράφιτι σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δε μελέτη βασίστηκε στο Μοντέλο Leech της Υφολογικής Ανάλυσης και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Διαπιστώθηκε ότι το Graffiti, σε αυτά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοινώνει μηνύματα για διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν την αγάπη και το σεξ, το σχολείο, την εξουσία, την φοιτητική μέριμνα, τη θρησκεία και την πολιτική. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συνέβαλαν στα δεδομένα της γλωσσολογίας σε γενικές γραμμές, αλλά και ιδιαίτερα στους τομείς: Υφολογία, Μελέτες Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογία, δίνοντας μια ανάλυση της χρήσης της γλώσσας στην κοινωνία. Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμο, οι φορείς που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική και οι εκπαιδευτικοί ως διαχειριστές της αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την έννοια του graffiti, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν περισσότερο κάποιους από τους μαθητές.

Πηγή: http://tofudi.com/a/a-sociolinguistic-analysis-of-graffiti/
και http://www.flickr.com/photos/albertkenyaniinima/5438959772/in/set-72157631382069370

Αφήστε μια απάντηση