Δομή μιας ιστοσελίδας

Υπάρχουν κάποιες ετικέτες οι οποίες υπάρχουν σε κάθε html έγγραφο και είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσει ο browser να καταλάβει πώς αυτό που διαβάζει είναι ένα html έγγραφο!

Για αυτό κάθε έγγραφο που προορίζετε για ιστοσελίδα και γράφεται με html πρέπει να περιέχει τις παρακάτω βασικές ετικέτες :

  • <html></html>

  • <head></head>

  • <body></body>

Ας δούμε ενα παράδειγμα:

Δημιουργούμε ένα html έγγραφο όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα

<html>

<head>
<title>τίτλος σελίδας</title>
</head>

<body>

<p>Κορμός html εγγράφου</p>

</body>

</html>

Εξήγηση παραδείγματος:

  • Το κείμενο ανάμεσα στα <html> και </html> περιγράφει την ιστοσελίδα,δηλαδή με τις ετικέτες αυτές ο browser καταλαβαίνει πως ξεκινάει ένα ένα html έγγραφο.

  • Το κείμενο ανάμεσα στα <body> και </body> είναι το ορατό περιεχόμενο της σελίδας,δηλαδή ότι θέλουμε να φαίνεται στην ιστοσελίδα μας θα είναι γραμμένο μέσα σε αυτές τις ετικέτες. Το περιεχόμενο του <body> , </body> θα το εξηγήσουμε παρακάτω.

  • Το κείμενο ανάμεσα στα <head> και </head> περιέχει πληροφορίες για την εκάστοτε σελίδα,όπως γλώσσα συγγραφής,τίτλο σελίδας,κώδικα css(θα μιλήσουμε για αυτό σε επόμενο tutorial) κ.λ.π.

  • Το κείμενο ανάμεσα στα <title> και </title> περιλεμβάνει το κείμενο που εμφανίζεται πάνω αριστερά στο παράθυρο,δηλαδή το όνομα της καρτέλας που έχουμε ανοιχτή.

  • Το κείμενο ανάμεσα στα <meta> και </meta> περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την γλώσσα,τις λέξεις κλειδιά κ.λ.π.

Δημοσιεύθηκε στην Μαθήματα HTML και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση