Επικεφαλίδες ή αλλιώς headings

Οι επικεφαλίδες είναι σημαντικές για την HTML διότι οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις επικεφαλίδες για να δείχνουν στην δομή και στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας.

  • Οι ετικέτες επικεφαλίδων χρησιμοποιούνται με φθίνουσα σειρά και με κριτήριο την σημασία τους,δηλαδή η πιο σημαντική επικεφαλίδα είναι η h1,μετά η  h2 κ ούτο καθεξής μέχρι την h6.h6

  • Η ετικέτα της σημαντικότερης επικεφαλίδας είναι <h1>...</h1>,της αμέσως επόμενης λιγότερο σημαντικής είναι<h2></h2> κ.λ.π.Μέχρι να φτάσουμε στην λιγότερο σημαντική ετικέτα απο όλες που συμβολίζεται <h6>…</h6>.

Ας δούμε τώρα ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα και των 6 επικεφαλίδων :

<h1>Η πιο σημαντική επικεφαλίδα</h1>
<h2>Η δεύτερη πιο σημαντική επικεφαλίδα</h2>
<h3>Η τρίτη πιο σημαντική επικεφαλίδα</h3>
<h4>Η τέταρτη πιο σημαντική επικεφαλίδα</h4>
<h5>Η πέμπτη πιο σημαντική επικεφαλίδα</h5>
<h6>Η λιγότερο σημαντική επικεφαλίδα</h6>

Και πως αυτές φαίνονται στον browser μας :

Δημοσιεύθηκε στην Μαθήματα HTML και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση