ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ <>

Γράψε πάνω στα κενά _  το όνομα κάθε   εικόνας που έχει σχέση με τα ζώα.   Α,α ΑΛΟΓΟ Α _ _ _ _ Β,β ΒΑΤΡΑΧΟΣ   Β _ _ _ _ _ _ _ Γ,γ ΓΑΤΑ   Γ _ _ _   Δ,δ  ΔΡΑΚΟΣ   Δ _ _ _ _ _ Ε,ε  ΕΛΑΦΙ Ε _ _ _ _   Ζ,ζ ΖΕΒΡΑ Ζ _ _ _ _ Η, η        ΗΜΙΟΝΟΣ         Η_ _ _ _ _ _ Θ,θ  ΘΥΛΑΚΙΝΟΣ Θ _ _ _ _ _ _ _ _      Ι,ι ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ   Ι_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κ,κ ΚΟΤΑ   Κ _ _ _ Λ,λ ΛΙΟΝΤΑΡΙ   Λ_ _ _ _ _ _ _ _             ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       Η θεματική ενότητα που θα επεξεργαστούμε με τα παιδιά ,κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, είναι τα…

Συνεχίστε να διαβάζετε το ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ <>