Πρoστατευμένο: Μαθήματα Αστρονομίας

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Εισάγετε το συνθηματικό σας για να δείτε τα σχόλια.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

εργαστήριο μίτωση – μείωση,

Μίτωση – Μείωση, 5/2 και 12/2 Γ3, 7/2 και 14/2 Γ1, 15/2 Γ2,

απομόνωση DNA, και απομονωση DNA, 29/1 Γ3, 31/1 Γ1, 1/2 Γ2, 15/2 Γ4

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, 22/1 Γ3, 24/1 Γ1, 8/2 Γ2, 15/2 Γ4

μετάφραση, 15/1 Γ3, 17/1 Γ1, 18/1 Γ2, 9/2 Γ4

αντιγραφη και μεταγραφή DNA, 8/1 Γ3, 10/1 Γ1, 11/1 Γ2, 16/1 Γ4

διαγώνισμα, 11/12 Γ3, 13/12 Γ1, 14/12 Γ2

δομη RNA, εργασία DNA – RNA, 4/12 Γ3, 6/12 Γ1, 7/12 Γ2, 12/1 Γ4

δομη DNA, 22/11 Γ1, 27/11 Γ3, 30/11 Γ2, 15/12 Γ4

εργασία χρωμοσώματα, 15/11 Γ1, 20/11 Γ3, 23/11 Γ2, 8/12 Γ4

χρωμοσώματα, 8/11 Γ1, 13/11 Γ3, 16/11 Γ2, 8/12 Γ4

Παρασκευάσματα, 1/11 Γ1

5-εργ.ασκ. παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων, 25/10 Γ1, 6/11 Γ3, 1/12 Γ4

Διαγώνισμα, 10/11 Γ4

Προκαρυωτικά κύτταρα, Οργάνωση έμβιων όντων, 18/10 Γ1, 30/10 Γ3, 3/11 Γ4, 9/11 Γ2

Κυτταρική θεωρία και ergasia, 11/10 Γ1, 19/10 Γ2, 23/10 Γ3, 3/11 Γ4

Παρατήρηση κυττάρων, 4/10 Γ1, 12/10 Γ2, 13/10 Γ4, 16/10 Γ3

Οργανικές ενώσεις, 27/9 Γ1, 5/10 Γ2, 6/10 Γ4, 9/10 Γ3

Τα μόρια της ζωής, 22/9 Γ1, 25/9 Γ3, 28/9 Γ2, 29/9 Γ4

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

εργασία οξέα,

Εργαστήριο – οξέα, ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ,

θεωρία Arrhenius για οξέα, 14/2 Γ4 και Γ1,

pH οξέων και αραίωση, 7/2 Γ4 και Γ1, 16/2 Γ3,

οξέα – όξινος χαρακτήρας, 31/1 Γ4 και Γ1, 9/2 Γ3, 13/2 Γ2

αιθανόλη, 16/1 και 6/2 Γ2, 17/1 και 24/1 Γ4, 17/1 και 24/1 Γ1, 19/1 και 26/1 Γ3

project πλαστικά, 9/1 Γ2, 10/1 Γ4 και Γ1, 12/1 Γ3

διαγώνισμα, 6/12 Γ1, 12/12 Γ2, 13/12 Γ4, 15/12 Γ3

πολυμερισμός, πλαστικά, 5/12 Γ2, 6/12 Γ4, 13/12 Γ1, 12/1 Γ3

ρύπανση και επανάληψη, 22/11 Γ4 και Γ1, 28/11 Γ2, 8/12 Γ3

εργασία καύση, 15/11 Γ1 και Γ4, 21/11 Γ2, 1/12 Γ3

υδρογονάνθρακες γενικά και καύση, 8/11 Γ1 και Γ4, 14/11 Γ2, 24/11 Γ3

άνθρακες και αποχρωματισμός διαλύματος, 1/11 Γ1 και Γ4, 7/11 Γ2, 10/11 Γ3

διαμάντι – γραφίτης – γαιάνθρακες, 25/10 Γ1 και Γ4, 7/11 Γ2, 10/11 Γ3,

Κράματα, 18/10 Γ1 και Γ4, 31/10 Γ2, 3/11 Γ3

Μέταλλα, 11/10 Γ4 και Γ1, 24/10 Γ2, 3/11 Γ3

Αλκάλια, 4/10 Γ1 και Γ4, 13/10 Γ3, 17/10 Γ2

Ερωτήσεις σε Π.Π., 27/9 Γ1 και Γ4, 3/10 Γ2, 6/10 Γ3

Περιοδικός πίνακας, 21/9 Γ1 και Γ2, 22/9 Γ4, 29/9 Γ3

Σύμβολα χημικών στοιχείων – Δομή ατόμου, https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom, 14/9 Γ1, 15/9 Γ2, 20/9 Γ4, 21/9 Γ3

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

κύματα, 14/2 Γ3,

εργαστήριο απλό εκκρεμές, 7/2 και 12/2 Γ3, 12/2 Γ1, 15/2 Γ2, 16/2 Γ4

ταλαντώσεις, 5/2 Γ3, 9/2 Γ1, 12/2 Γ2, 13/2 Γ4

Μαγνητικά αποτελέσματα ρεύματος, 23/1 και 6/2 Γ4, 24/1 και 31/1 Γ3, 29/1 και 5/2 Γ1, 5/2 Γ2

θέματα από τράπεζα θεμάτων Β΄ Λυκείου, 19/1 Γ4, 22/1 Γ1, 22/1 Γ3, 29/1 Γ2

Ενέργεια και ισχύς – ασκήσεις, 16/1 Γ4, 17/1 Γ3 και Γ1, 22/1 Γ2

Ενέργεια και ισχύς – θεωρία, 12/1 Γ4, 15/1 Γ1, Γ2 και Γ3

Φαινόμενο Joule – εφαρμογές, 9/1 Γ4, 10/1 Γ3, 11/1 Γ2, 12/1 Γ1

Συνδεσμολογίες με βραχυκύκλωμα, 15/12 Γ4, 8/1 Γ1, Γ2 και Γ3

Σύνδεση αντιστατών σε διακλάδωση _παράλληλα_, 8/12 και 12/12 Γ4,11/12 και 14/12 Γ2, 11/12 και 13/12 Γ3, 15/12 και 8/1 Γ1

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά, 1/12 και 5/12 Γ4, 4/12 και 6/12 Γ3, 4/12 και 7/12 Γ2, 8/12 και 11/12 Γ1

Εργαστήριο νόμος ΟΗΜ μετρήσεις, 27/11 Γ3, 28/11 Γ4, 30/11 Γ2, 4/12 Γ1

διαγώνισμα, 20/11 Γ3, 27/11 Γ2, 1/12 Γ1

νόμος του Ohm και επανάληψη, 22/11 Γ3, 23/11 Γ2, 24/11 Γ4, 27/11 Γ1

επανάληψη – εργασία, 15/11 Γ3, 20/11 Γ1 και Γ2, 24/11 Γ4

αντίσταση διπόλου, 13/11 Γ1 και Γ3, 16/11 Γ2, 21/11 Γ4

τάση, 8/11 Γ3, 13/11 Γ1 και Γ2, 21/11 Γ4

Ένταση, 6/11 Γ1 και Γ3, 9/11 Γ2, 14/11 Γ4

ηλεκτρικό κύκλωμα και όργανα μέτρησης, 1/11 Γ3, 3/11 Γ1, 6/11 Γ2, 10/11 Γ4

Φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, 30/10 Γ1, Γ2 και Γ3, 7/11 Γ4

Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και ο ρόλος της πηγής, 23/10 Γ1 και Γ2, 25/10 Γ3, 3/11 Γ4

Διαγώνισμα 31/10 Γ4

Ηλεκτρικό πεδίο και επανάληψη, 16/10 Γ1, 19/10 Γ2, 23/10 Γ3, 24/10 Γ4

Νόμος Coulomb ΙI, 13/10 Γ1, 16/10 Γ2 και Γ3, 17/10 Γ4

Νόμος Coulomb Ι, 9/10 Γ1, 11/10 Γ3, 12/10 Γ2, 13/10 Γ4

Δύο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου, 6/10 Γ1 και Γ4, 9/10 Γ2 και Γ3

Ηλέκτριση με επαφή, 29/9 Γ1, 3/10 Γ4, 4/10 Γ3, 5/10 Γ2

Ηλέκτριση με τριβή, 25/9 Γ1, 27/9 Γ3, 28/9 Γ2, 29/9 Γ4

Ηλεκτρικό φορτίο, μονάδα μέτρησης , 20/9 Γ1, 25/9 Γ2 και Γ3, 26/9 Γ4

Ηλεκτρικά φαινόμενα, αλληλεπιδράσεις φορτίων , http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=32, 14/9 Γ1, 18/9 και 19/9 Γ2, 20/9 Γ4, 22/9 Γ3

Υπενθύμιση εννοιών Β΄ Γυμνασίου, 12/9 Γ3 και Γ4, 13/9 Γ1, 14/9 Γ2

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επανάληψη, 12/2 Α3,

Πυκνότητα υγρού, 5/2 Α3, 13/2 Α4, 15/2 Α2, 16/2 Α1

Πυκνότητα στερεού, 29/1 Α3, 6/2 Α4, 8/2 Α2, 9/2 Α1

Πυκνότητα, 22/1 Α3, 23/1 Α4, 2/2 Α1, 8/2 Α2

Όγκος και μέτρηση όγκου, 8/1 και 15/1 Α3, 9/1 και 16/1 Α4, 18/1 και 1/2 Α2, 19/1 και 26/1 Α1

Ελατήριο και μάζα, FE_03_Γ, 4/12 και 11/12 Α3, 5/12 και 12/12 Α4, 14/12 και 11/1 Α2, 15/12 και 12/1 Α1

μέτρηση μάζας με ζυγό σύγκρισης, FE_03_B, 27/11 Α3, 28/11 Α4, 7/12 Α2, 8/12 Α1

εργασία Άλλο μάζα, άλλο βάρος, 20/11 Α3, 28/11 Α4, 30/11 Α2, 1/12 Α1

Άλλο μάζα – άλλο βάρος, FE_03_Α, 13/11 Α3, 21/11 Α4, 30/11 Α2, 1/12 Α1

Διαγώνισμα, 6/11 Α3, 7/11 Α4, 23/11 Α2, 24/11 Α1

Ερωτήσεις και extra θέματα, FE_02_extra, 30/10 Α3, 10/11 Α1, 14/11 Α4, 16/11 Α2

Μέτρηση χρόνου – μετρήσεις, FE_02_B, 23/10 Α3, 31/10 Α4, 3/11 Α1, 9/11 Α2

Μέτρηση χρόνου – θεωρία, FE_02_A, 13/10 Α1, 16/10 Α3, 19/10 Α2, 24/10 Α4

Ερωτήσεις και extra θέματα FE_01_plus 1, 6/10 Α1, 9/10 Α3, 12/10 Α2, 17/10 Α4

Μέτρηση μήκους – μετρήσεις, μέση τιμή, FE_01_B, 25/9 Α3, 29/9 Α1, 3/10 Α4, 5/10 Α2

Μέτρηση μήκους – θεωρία, FE_01_A, 18/9 Α1, 20/9 Α4, 22/9 Α3, 28/9 Α2

Διαγνωστικό τεστ, 13/9 Α3, 14/9 Α1 και Α4, 19/9 Α2

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Βράβευση από το «χαμόγελο του παιδιού»

Την Πέμπτη 22/6/2017 δόθηκαν τα βραβεία YouSmile Awards, από το «χαμόγελο του παιδιού» στο Hard Rock Cafe Athens στο Μοναστηράκι. Ο εκπαιδευτικός Δρίβας Ανάργυρος κλ. ΠΕ04.01 του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου και μέλος της Ερασιτεχνικής Εταιρείας Αστρονομίας Πάτρας «Ωρίων», κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 προετοίμαζε κάθε Κυριακή απόγευμα στον χώρο του σχολείου μαθητές της πόλης στο μάθημα της Αστρονομίας. Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσμα διακρίσεις μαθητών κατακτώντας μέχρι και το δεύτερο βραβείο του 22ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας.

YOUSMILE-ΕΝΗΛΙΚΑΣ---ΔΡΙΒΑΣ

5

 

 

Αναλυτικά όλα τα βραβεία YouSmile που δόθηκαν:

Βραβείο «YouSmile» παιδιά που βοηθάνε άλλα παιδιά: Μαρία – Ελένη Σκληρού και Σοφία Τριανταφυλλίδη (Μαθήτριες στο Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου)

Βραβείο «YouSmile» σχολείο που βοηθάει άλλα παιδιά: Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Βραβείο «YouSmile» αθλητισμός: Εμμανουήλ Καραλής

Βραβείο «YouSmile» τέχνη: Ευγενία Δερμιτζόγλου

Βραβείο «YouSmile» δικαιώματα: Κωνσταντίνος Παπαχρήστου

Βραβείο «YouSmile» περιβάλλον: 5ο γυμνάσιο Σερρών

Βραβείο «YouSmile» τεχνολογία – επιστήμες: SmartRobots από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Βραβείο «YouSmile» ενήλικας που ενέπνευσε παιδιά: Ανάργυρος Δρίβας

4 6 7DSCN7271 DSCN7272 DSCN727319397095_10209291173345529_2519792809164767833_n

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ομιλίες στον «Ωρίωνα» Πάτρας

Δεκέμβριος 2014

Ευχαριστώ πολύ την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» για την πρόσκληση της να μιλήσω την Τετάρτη 17/12/2014 με θέμα  «Αστρονομία και λαϊκή Μετεωρολογία», (ιστορική αναδρομή στην αρχαία Ελλάδα). Δείτε την παρουσίαση Αστρονομία και Λαϊκή Μετεωρολογία και βίντεο εδώ ή εδώ.

 Φεβρουάριος 2016

Για δεύτερη φορά ευχαριστώ πολύ την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» για την πρόσκληση της να μιλήσω την Τετάρτη 3/2/2016 με θέμα «Το φως των αστεριών», μια εισαγωγή στην Αστροφυσική. Δείτε την παρουσίαση «Το φως των αστεριών» και το βίντεο εδώ.

12669419_1028956770481376_1655374388987402893_n12650895_1028958210481232_2390206891864095999_n

Οκτώβριος 2016

Την Τετάρτη 5/10/2016, άρχισαν τα εισαγωγικά μαθήματα αστρονομίας 2016 του «Ωρίωνα». Ευχαριστώ, για άλλη μια φορά, το ΔΣ που μου παραχώρησαν το βήμα του ομιλητή στην πρώτη συνάντηση, σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο.

banner-1Παρουσιάστηκε μια ωριαίας διάρκειας περιήγηση στο Σύμπαν. Η παρουσίαση βρίσκεται εδώ, μαζί με τα βιντεάκια της αρχής και του τέλους. Ακολουθούν φωτογραφίες. Ευχαριστώ τον βοηθό μου Χριστόφορο που δέχτηκε να κρατήσει στην παλάμη του ολόκληρη τη Γη (στο μοντέλο προσομοίωσης του ηλιακού συστήματος) !!!

14517360_1195008017209583_5246988071387225553_n14595551_1195008187209566_3556393005141971639_nDSCN5736DSCN5735

Μάιος 2017

Ομιλία στο 1ο Patras Science Festival το Σάββατο 13 Μαίου, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με θέμα «Τι υπάρχει εκεί έξω«; Η παρουσίαση είναι εδώ. Φωτογραφίες έβγαλε ο Θεόφιλος Στεργίου, τον οποίον ευχαριστώ πολύ.

1 2 3 4

Οκτώβριος 2017

 Πρώτο εισαγωγικό μάθημα αστρονομίας για τη σεζόν 2017-18 στον «Ωρίωνα». Δείτε εδώ την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση και τον Νικόλα για τη βοήθειά τους!!

Εισαγωγικά 2017 day 1.jpg22405408_1638862566157457_3116365695383380937_n 22405654_1638857306157983_1966547551566592420_n 22405783_1638862576157456_4927430174088095463_n 22406551_1638857296157984_7233238988450456600_n 22448420_1638857302824650_3574380420208398481_n

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας

2017

Και τη φετινή χρονιά γίνονται μαθήματα προετοιμασίας σε μαθητές όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της Ναυπάκτου. Το πρώτο μάθημα στο Εργατικό Κέντρο και τα επόμενα κάθε Κυριακή απόγευμα στο 3ο Γυμνάσιο. Περισσότερα στο http://astroanargy2016.blogspot.gr/.

Αποτελέσματα 1ης φάσης «Εύδοξος» 1η-ΦΑΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1η-ΦΑΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΛΥΚΕΙΟ.

Αποτελέσματα 2ης φάσης «Αρίσταρχος» Gymnasio_apotelesmata_22os_Aristarxos_2017 Nafpaktos, Lykeio_apotelesmata_22os_Aristarxos_2017 Nafpaktos.

Με πλήρη εντεκάδα πάμε στην 3η φάση!!! Αγγελίνα, Λαμπρινή, Φοίβο, Σοφία, Κώστα, Ξενοφώντα, Γιώτα, Ιωακείμ, Βίκυ, Έλενα, Φίλιππε, καλή επιτυχία στο Βόλο!!!!

Αποτελέσματα 3ης φάσης «Ίππαρχος» 22os-Iparxos-Gymn-apotelesmata, 22os-Iparxos-Lyk-apotelesmata.

DSCN6412

Εκπληκτικά αποτελέσματα στην 3η φάση!!! Μπράβο σας παιδιά!!! 

2ο βραβείο για την Αγγελίνα, έπαινος για τη Λαμπρινή στο Λύκειο!!! 

Έπαινοι για τον Ξενοφώντα, τη Γιώτα και την Έλενα στο Γυμνάσιο!!!

Αγγελίνα, καλή εκπαίδευση στη NASA!!!!!

Αγγελίνα και Λαμπρινή, καλή επιτυχία και στην 4η φάση «Πτολεμαίος», για συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας της Ταϊλάνδης!!!

ioaa

Αγγελίνα, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στην Ολυμπιάδα, στο Phuket της Ταϊλάνδης!!!

Αξιοθαύμαστη είναι και η 7η θέση της Λαμπρινής. Μπράβο Λαμπρινή!

Μπράβο και στον Μίκη από το Αίγιο, με τον οποίο προπονηθήκατε μαζί στη χρήση του τηλεσκόπιου από τον Ανδρέα Παπαλάμπρου και τον Σπύρο Αντωνόπουλο του «Ωρίωνα» !

Του χρόνου και οι τρεις μαζί στην Ολυμπιάδα!!!

 

2016

Ιδιαίτερη η φετινή χρονιά. Συμμετέχουμε στην προετοιμασία για το διαγωνισμό μαθητές από όλα τα σχολεία της Ναυπάκτου, και όχι μόνο από το 3ο Γυμνάσιο!!! Πάνω από 35 μαθητές, περισσότεροι από 25 Γυμνασίων και 10 Λυκείων, συναντιόμαστε κάθε Κυριακή απόγευμα στο 3ο Γυμνάσιο και κάνουμε μαθήματα Αστρονομίας και ουρανογραφία όποτε το επιτρέπει ο καιρός. Περισσότερα στο http://astroanargy2015.blogspot.gr/.

Δείτε τα αποτελέσματα 1ης και 2ης φάσης μαζί. Για το Βόλο προκρίνονται 5 μαθητές Γυμνασίων και 4 μαθητές Λυκείων από τη Ναύπακτο!!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!!! Gymnasio_apotelesmata_21os_Aristarxos_2016, Lykeio_apotelesmata_21os_Aristarxos_2016. Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία έγραψαν πολύ καλά, αλλά – δυστυχώς – οι θέσεις για την τελική φάση στο Βόλο είναι περιορισμένες.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ!!!

DSCN5286

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΦΟΙΒΟ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΦΑΣΗ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»!!!!!!!!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΑΝΘΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ!!!!

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΒΙΚΥ, ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΚΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 3ης ΦΑΣΗΣ  21os_Gymnasio_Apotelesmata_New, 21os_Ipparxos_2016-Lykeio (2).

 

2015

Δείτε τη φετινή συμμετοχή του σχολείου στον 20ο πανελλήνιο διαγωνισμό αστρονομία, μέσα από τη δημοσίευση στο blog του προγράμματος που αναπτύσσουμε http://verlune.blogspot.gr/p/20.html.

5 παιδιά πέρασαν στην 3η φάση στο Βόλο, σε σύνολο 18 από όλη την Ελλάδα. Η Λαμπρινή, ο Νίκος, ο Παναγιώτης, ο Αποστόλης και ο Νικόλαος-Θεοφάνης!!!  Παιδιά, καλά αποτελέσματα!!!

DSCN3850Τα αποτελέσματα βγήκαν και η Λαμπρινή πήρε 4ο έπαινο. Μπράβο Λαμπρινή!!!

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ, 20os_Ipparxos_2015-Gymnasio.

 2014

Δείτε την φετινή συμμετοχή του σχολείου μας στο blog  του προγράμματος που αναπτύσσουμε, στο http://gea3gym.blogspot.gr/p/blog-page_9864.html.

Στην τελική 3η φάση του διαγωνισμού στο Βόλο, προκρίθηκαν 4 παιδιά, σε σύνολο 14 από όλη την Ελλάδα. Μπράβο στην Άνθια, στο Φίλιππο, στον Αλέξανδρο και στο Νίκο.

Η Άνθια Πράπα κατέκτησε το 3ο βραβείο!!! Μπράβο Άνθια!!!

Δείτε τα αποτελέσματα 19os_Ipparxos_2014_apotelesmata_Gymnasiou.

DSCN2704

2013

Για πρώτη φορά το σχολείο μας συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας. Στη 2η φάση πήραν μέρος, από τη Γ΄ τάξη οι δύο Γιώργηδες και ο Κωνσταντίνος, ενώ από τη Β΄ τάξη ο Παναγιώτης, η Άνθια, η Δήμητρα, τα αδέρφια Αλέξανδρος και Φίλιππος, ο Νικόλας, ο Αλέξανδρος, ο Χρήστος, η Κωνσταντίνα και η Ιωάννα.

Η Δήμητρα κατάφερε να προκριθεί στην 3η και τελική φάση που θα γίνει στο Βόλο!!! Μπράβο παιδιά και μπράβο Δήμητρα!!!

Δείτε εδώ  Gymnasio_apotelesmata_18os_Aristarxos_2013 τα αποτελέσματα της 2ης φάσης, όπου φαίνεται ότι παραλίγο δεν προκρίθηκαν και άλλα παιδιά μας.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Συνθετικές εργασίες μαθητών 2016-17

Εδώ θα δημοσιεύονται οι συνθετικές εργασίες που θα κάνετε.

Οι εργασίες σας ΔΕΝ πρέπει να είναι απλώς copy – paste! Κρατήστε εκείνες τις πληροφορίες που καταλαβαίνετε και παρουσιάστε τις με το δικό σας τρόπο!

Θα αναφέρετε οπωσδήποτε τις πηγές από τις οποίες αντλήσατε τις πληροφορίες σας!

Τέλος, βρείτε πρωτότυπους και έξυπνους τρόπους παρουσίασης, ώστε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του ακροατηρίου σας!

ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Ο Μάριος του Α1 έκανε εργασία για ΤΟ ΡΟΛΟΙ.

H Ελένη του Α1 με την εργασία ζυγός.

Ο Δημήτρης του Α1 για Το ατομικό ρολόι.

Ο Θάνος του Α1 για ΖΥΓΟΣ.

Η Αθηνά του Α1 (με λίγη βοήθεια) για τα ηλιακά ρολόγια.

Ο Χρήστος του Α1 Πειράματα Φυσικης.

Η Κωνσταντίνα του Β1 δύο παρουσιάσεις μεγάλων Φυσικών (και αντιπάλων), του Robert Hook και του ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝ.

Η Ηλιάνα του Β1 για τον 3oς Νόμος του Νεύτωνα.

Η Μαριάνα και ο Δημήτρης μας πληροφορούν για το ατομικό ρολόι στο επόμενο βίντεο, http://video.sch.gr/asset/detail/s2FLSwTXGHlsoajXKKTos5FA.

Χωρίς τίτλο

Και οι ζυγαριές:

DSCN6000

Του Θάνου (και με σταθμά!)

DSCN6001

της Ανθούλας

DSCN6002

της Σπυριδούλας

DSCN6003

της Κωνσταντίνας

DSCN6005

της Ειρήνης

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου

2017

Εξαιρετικά καλά αποτελέσματα πέτυχαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου στους φετινούς διαγωνισμούς Φυσικής, και ιδιαίτερα τα παιδιά της Α΄ τάξης!

Στο διαγωνισμό «Αριστοτέλης«, που διεξήχθηκε στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, διακρίθηκαν 8 μαθητές της Α΄ τάξης, 1 της Β΄ και 3 της Γ΄τάξης !!!

Μπράβο παιδιά της Α΄τάξηςΣπυριδούλα, Άγγελε, Ελένη και Δημήτρη για το 2ο βραβείο, Χρήστο, Θοδωρή και Φώτη για το 3ο βραβείο και Αργυρώ για την εύφημο μνεία.

Μπράβο Κώστα της Β΄ τάξης για το 2ο βραβείο.

Μπράβο από τη Γ΄ τάξη: Ξενοφώντα για το 2ο βραβείο, Σωτηρία και Χριστόφορε για την εύφημο μνεία.

Διπλά συγχαρητήρια αξίζουν η Αργυρώ της Α΄ τάξης και ο Ξενοφώντας της Γ΄ τάξης, οι οποίοι διακρίθηκαν και στο διαγωνισμό της Ε.Ε.Φ., παίρνοντας και οι δύο έπαινο.

Τα αποτελέσματα proteusantes_diag_gymnasiou_2017 3 Γυμν Ναυπακτου, Αντίγραφο_του_A_GYM_2017 και Αντίγραφο_του_G_GYM_201714.

Σε μια σύντομη και σεμνή τελετή την Τρίτη 30/5/17, ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου κ. Χρήστος Ιωάννου παρέδωσε τα βραβεία στους 12 διακριθέντες μαθητές του σχολείου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους γονείς τους.

βράβευση

2016

Και στη φετινή χρονιά είχαμε διακρίσεις, λίγες και καλές:

Στο διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Παναγιώτης Καπεντζώνης  και ο Νικόλαος – Θεοφάνης Δρίβας στη Γ΄ τάξη κατέλαβαν την 36η και 46η θέση, αντίστοιχα και παίρνουν βραβείο, ενώ ο Γιάννης Καπεντζώνης κατέλαβε την 84η θέση και παίρνει έπαινο. Η Εβελίνα Τασάκου στην Α΄τάξη κατέλαβε την 106η θέση και παίρνει έπαινο.

Στο διαγωνισμό «Αριστοτέλης», ο Παναγιώτης Καπεντζώνης
στη Γ΄ τάξη κατέλαβε την 18η θέση και ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος στην Α΄ τάξη κατέλαβε την 26η θέση και παίρνουν 2ο βραβείο αριστείας.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!!!!

Δείτε τα αποτελέσματα Γ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_2016-1 και A_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_2016, αλλά και proteusantes_gymn_2016.

2015

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2015  από τα οποία φαίνεται ότι τα παιδιά του σχολείου μας πέτυχαν για δεύτερη συνεχή χρονιά σημαντικές διακρίσεις.

Φέτος ο Νίκος Καπεντζώνης, της Γ΄ τάξης,  κατέλαβε την 1η θέση!!! Για άλλη μια φορά, θερμά συγχαρητήρια, Νίκο!!!

Συγχαρητήρια και στα άλλα παιδιά που διακρίθηκαν:

  • Από τη Γ΄ τάξη, η Λαμπρινή Βασιλοπούλου (άλλη μια διάκριση για τη Λαμπρινή μετά τον έπαινο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας) και ο Θανάσης Κυριαζής
  • Από τη Β΄ τάξη ο Παναγιώτης Καπεντζώνης
  • Από την Α΄ τάξη η Σωτηρία Καπεντζώνη, η Βίκη Αποστολοπούλου και ο Αλέξης Δούρος

Πάρα πολλά παιδιά ζήτησαν να πάρουν μέρος στον φετινό Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιλέξαμε όμως να διαγωνιστούν 14 παιδιά από κάθε τάξη.

Από την Α΄ τάξη εκτός από τη Σωτηρία, τη Βίκη και τον Αλέξη, η Κατερίνα, η Έλενα, η Παναγιώτα, ο Κωνσταντίνος, η Αγγελική, η Ζένια, η Κωνσταντίνα, ο Στέφανος, η Μάγδα, η Ειρήνη και ο Φίλιππος.

Από τη Β΄ τάξη εκτός από τον Παναγιώτη, ο Χρήστος, ο Κωνσταντίνος, ο Νικόλαος – Θεοφάνης, η Μαρία, ο Νίκος, η Κατερίνα, ο Χριστόφορος, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Αντώνης, ο Γιώργος, η Αφροδίτη και η Ολυμπία.

Από τη Γ΄ τάξη, εκτός από το Νίκο, τη Λαμπρινή και το Θανάση, ο Γιώργος, ο Αποστόλης, ο Χρίστος, ο Άγγελος, η Θεοδώρα, ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος, ο Βασίλης, ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος και η Βιολέτα.

Μπράβο και σε σας, παιδιά.

Δείτε τα αποτελέσματα στο proteusantes_gymn_2015.

2014

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2014  από τα οποία φαίνεται ότι τα παιδιά του σχολείου μας πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις, με καλύτερη αυτή του Νίκου Καπεντζώνη της Β΄ τάξης που κατατάχθηκε 4ος !!!  Νίκο, θερμά συγχαρητήρια.

Συγχαρητήρια και στα παιδιά που επίσης διακρίθηκαν:

  • από τη Γ΄ τάξη η Άνθια Πράπα (άλλη μια διάκριση για την Άνθια μετά από την 3η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας Γυμνασίου 2014)
  • από τη Β΄τάξη ο Λίνος Πράππας, ο Κωνσταντίνος Πράπας, ο Κωνσταντίνος Τσιακούμης, η Βιολέτα Φούντα, ο Νικόλας Αμπλάς
  • από την Α΄ τάξη ο Νικόλαος-Θεοφάνης Δρίβας

Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτή τη δύσκολη εξέταση, το Σπύρο, το Χάρη και τον Ηλία της Γ΄ τάξης, τη Λαμπρινή, το Δημήτρη, τον Αντώνη, την Άλκηστη, τη Δέσποινα, τη Μαίρη, τον Παναγιώτη, τη Θεοδώρα, τη Μαρία και τα αδέρφια Βασίλη, Κωνσταντίνο και Παναγιώτη της Β΄ τάξης, καθώς και το Γιάννη, το Χρήστο και τον Κωνσταντίνο της Α΄ τάξης.

Δείτε τα αποτελέσματα στο proteusantes_gymn_2014.

2013

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2013  από τα οποία φαίνεται ότι η Άνθια Πράπα της Β΄τάξης διακρίθηκε. Μπράβο, Άνθια!!!

Μπράβο και στον Κωνσταντίνο της Γ΄ τάξης που επίσης συμμετείχε.

Δείτε τα αποτελέσματα στο proteusantes_diag_gymn_2013.

Περισσότερα για το Διαγωνισμό στη διεύθυνση http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikis_gymnasiou.htm.

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο