Δοκιμαστικό ιστολόγιο

Απλά ένα ακόμα ιστολόγιο Blogs.sch.gr

Ο δικός μου τίτλος

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Δευτέρα, 14 Μάιος 2018 7:00 μμ |

Στην προσπάθεια να γνωρίσω τη χρήση του ιστολογίου…

Δραστηριότητες

Πόσο απαραίτητο είναι το ιστολόγιο;

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2018 8:04 μμ |

Οδηγός δημιουργίας ιστολογίου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει σε όλα τα μέλη του (διοικητικές και σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές Γυμνασίου) τη δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολα και σε διάστημα δευτερολέπτων το δικό τους ιστολόγιο (blog)  μέσω της διεύθυνσης https://blogs.sch.gr .

Ένα Ιστολόγιο  “BLOG”  είναι ένας προσωπικός (ή και ομαδικός) δικτυακός τόπος με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • περιέχει κυρίως νέα – δημοσιεύσεις (“posts”).
 • ενημερώνεται τακτικά.
 • έχει την μορφή προσωπικού ημερολογίου (οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις στο πάνω μέρος της σελίδας), με τις περισσότερες δημοσιεύσεις να ταξινομούνται και σε κατηγορίες.
 • έχει δημιουργηθεί συνήθως με την χρήση ειδικού λογισμικού.
 • συνήθως συντηρείται από ένα άτομο, πολλές φορές ανώνυμο.

 

Οι δημοσιεύσεις (posts) ενός ιστολογίου:

 • είναι συνήθως κείμενα, κάποιες φορές με εικόνες, συνδέσμους και όλο και πιο συχνότερα ήχους και video.
 • μπορούν να σχολιαστούν από τους επισκέπτες του ιστολογίου.
 • είναι αρχειοθετημένες ημερολογιακά στο ιστολόγιο και διατηρούνται ες αεί..

 

Έτσι ένα ιστολόγιο είναι ένας προσωπικός δικτυακός τόπος, ΑΛΛΑ:

 • είναι ευκολότερη η δημιουργία και η τακτική ενημέρωση του και έτσι πιο «ζωντανό»
 • διευκολύνει την έκθεση προσωπικών απόψεων με το ίδιαίτερο τρόπο έκφρασης του κάθε ατόμου
 • προωθεί σημαντικά την ανάπτυξη διαλόγου και αντιπαράθεσης μεταξύ επισκεπτών ή άλλων ιστολόγων (bloggers).

ακολουθεί (στην δομή του) ένα σύνολο παγκοσμίων κανόνων (δίστηλη ή τρίστυλη μορφή, σχόλια σε δημοσιεύσεις, κανάλι νέων RSS(Really Simple Syndication).

Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη στην εκπαίδευση

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2017 7:45 μμ |

Παρουσίαση για τη χρήση του λογισμικού cmaptools.

 

Άρθρο για τα ιστολόγια

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Τρίτη, 30 Μάιος 2017 5:33 μμ |

Άρθρο σχετικό με τα ιστολόγια

cropped-Blog

Keimeno

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Τρίτη, 30 Μάιος 2017 5:24 μμ |

demo keimeno

Η χρήση ενός blog εκπαιδευτικού

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Τρίτη, 30 Μάιος 2017 5:06 μμ |

cropped-Blog

Μέσω της υπηρεσίας https://blogs.sch.gr τα μέλη του ΠΣΔ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους Ιστολόγιο (blog) μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων με τη χρήση των στοιχείων που διαθέτουν στο ΠΣΔ.
Η απόκτηση και διαμόρφωση Ιστολογίου στο ΠΣΔ δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις από τον χρήστη ενώ το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φυλλομετρητής Διαδικτύου (web browser) και ένα λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ.
Τα γενικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Ιστολογίων του ΠΣΔ είναι τα εξής:

 1. Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου αυτόματα με την είσοδο του αποκτά προσωπικό Ιστολόγιο (https://blogs.sch.gr/onomaxristi). Μπορεί να αιτηθεί και για την δημιουργία επιπλέον ιστολογίων.

 2. Επιτρέπεται η ανάρτηση άρθρων (άρθρων) μόνο από τα πιστοποιημένα μέλη του ΠΣΔ.

 3. Επιλογή αισθητικού θέματος Ιστολογίου από μία μεγάλη συλλογή πάνω από 130 εξελληνισμένων θεμάτων (themes).

 4. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον διαχείρισης και συγγραφής άρθρων.

 5. Εύκολη προσθήκη αρχείων και ενσωμάτωση (embedded) video ή παρουσιάσεων από άλλους δικτυακούς τόπους.

 6. Εύκολη προσθήκη χώρου συζητήσεων (forum) σε κάθε Ιστολόγιο.

 7. Δυνατότητα συντακτών περισσότερων του ενός σε ένα Ιστολόγιο π.χ. Ιστολόγιο σχολείου ή τάξης, γραφείου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ κ.α..

 8. Διαθέσιμος χώρος αρχείων Ιστολογίου 1000 ΜΒ που μπορεί να αυξηθεί.

 9. Απλή διαδικασία μεταφοράς υπάρχοντος Ιστολογίου από άλλον πάροχο στο ΠΣΔ

Η υπηρεσία βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress http://www.wordpress.org.

Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου

Κάτω από: Γενικά | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Τρίτη, 9 Φεβρουάριος 2010 9:55 μμ |

Ξεκινήσαμε την επιμόρφωση για το δεύτερο επίπεδο στη χρήση

και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.