Θανάσης Β. Κούγκουλος


         Νεοελληνική Φιλολογία, Γλώσσα, Εκπαίδευση

1 Δεκεμβρίου 2016

Η Βιζύη της Ανατολικής Θράκης στο έργο του Γ.Μ. Βιζυηνού, Θρακική Εστία Βέροιας – Δήμος Βέροιας, Βέροια 4 Δεκεμβρίου 2016

afisa 4-12-16

24 Νοεμβρίου 2016

Μνήμη Ελένης Λιανοπούλου, Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Έβρου, Αλεξανδρούπολη Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΦΙΣΑ

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Έβρου και το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης προσκαλούν τα μέλη τους, αλλά και το ευρύ κοινό, σε μία εκδήλωση με τίτλο Μνήμη Ελένης Λιανοπούλου.

Η εκδήλωση πρόκειται να γίνει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Η  κ. Γιούλη Ζήκα, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου θα παρουσιάσει τη μελέτη του κ. Δημήτρη Παπαράλλη, «Ο Έρωτας και ο Θάνατος στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη»  και ο κ. Θανάσης Κούγκουλος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας τη μελέτη του κ. Δημήτρη Τζελέπη, «Το όνειρο και οι Μεταμορφώσεις του«. Επίσης, θα γίνει η  διάλεξη του κ. Παπαράλλη με τίτλο «Δουναι και λαβειν- Καταδύσεις στο έργο του Σεφέρη».

Για το έργο της Ελένης Λιανοπούλου θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου κ. Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης.

15 Νοεμβρίου 2016

Ο Βιζυηνός στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως (Ορεστιάδα), Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Γ ΒΙΖΥΗΙΝΟΣ ΣΤΟ ΦΣΑbizyinos35

2 Οκτωβρίου 2016

Διεθνές Συνέδριο: Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια

  • «Οι Νεοελληνικές Σπουδές στην Τουρκία και οι νέοι δρόμοι της έρευνας», Διεθνές Συνέδριο: Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια, Τμήματα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κομοτηνή 30 Σεπτεμβρίου/1-2 Οκτωβρίου 2016.

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Στην ανακοίνωσή μας καταθέτουμε ορισμένους προβληματισμούς και σκέψεις για τις νεοελληνικές σπουδές στην Τουρκία και τους νέους δρόμους που ανοίγουν στην έρευνα, μεταφέροντας την εμπειρία από τη διδασκαλία μας στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Trakya Üniversitesi) της Αδριανούπολης (Edirne) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν στο ευρύ φάσμα των επιστημονικών πεδίων που συστεγάζονται κάτω από τον όρο νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό: διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας, γλωσσολογία, φιλολογία, συγκριτική γραμματολογία, μεταφρασεολογία, ιστορικές επιστήμες. Μόλις την τελευταία εικοσαετία η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία έχει εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της γείτονος χώρας. Σήμερα λειτουργούν στην Τουρκία τρεις Τομείς Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ενταγμένοι σε Τμήματα Δυτικών ή Βαλκανικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών στα Πανεπιστήμια της Άγκυρας (Ankara Üniversitesi), της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi) και της Αδριανούπολης (Trakya Üniversitesi). Η προσπάθεια δημιουργίας Τούρκων επιστημόνων προσανατολισμένων στα ζητήματα του νεοελληνικού πολιτισμού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη στοιχειωδών εγχειριδίων για κάθε επιστημονικό πεδίο που θεραπεύεται εντός των συναφών Τμημάτων. Είναι ευνόητο πως οι διδακτικές ανάγκες επιβάλλουν ως επιτακτική προτεραιότητα τη μετάφραση επιστημονικά αξιόπιστων εγχειριδίων, κατάλληλα σχολιασμένων και προσαρμοσμένων στην προσληπτική ικανότητα και στο γνωστικό υπόβαθρο των Τούρκων σπουδαστών. Από την άλλη, η καλλιέργεια των Νεοελληνικών Σπουδών στην Τουρκία μας παρέχει την ελπίδα ότι οι εκκολαπτόμενοι Τούρκοι νεοελληνιστές θα ανοίξουν νέους δρόμους στην έρευνα. Εκμεταλλευόμενοι τη μητρική τους γλώσσα, είναι σε θέση να προωθήσουν δυναμικά τη μελέτη σε αδιερεύνητες ακόμη περιοχές, όπως για παράδειγμα στην ελληνική λογιοσύνη κατά την οθωμανική περίοδο -όταν πνευματικά κέντρα του ελληνισμού ήταν η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη- ή στην αναπαράσταση της ελληνοτουρκικής συνύπαρξης μέσα από τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τις τέχνες και την ιστοριογραφία υπό το πρίσμα των συγκριτολογικών σπουδών.

4 Αυγούστου 2016

Μορφές του άλογου και του παράδοξου στην ποίηση της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς / Η αφηγηματική ποίηση της Κούλας Αδαλόγλου

  • «Μορφές του άλογου και του παράδοξου στην ποίηση της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς», στο Ξένη Σκαρτσή (επιμ.), Ποίηση και Αλογία, Πρακτικά Τριακοστού Τρίτου Συμποσίου Ποίησης, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 5−7 Ιουλίου 2013, Μανδραγόρας, Αθήνα 2016, σσ. 238-253.

  • «Η αφηγηματική ποίηση της Κούλας Αδαλόγλου», στο Ξένη Σκαρτσή (επιμ.), Ποίηση και Αλογία, Πρακτικά Τριακοστού Τρίτου Συμποσίου Ποίησης, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 5−7 Ιουλίου 2013, Μανδραγόρας, Αθήνα 2016, σσ. 199-202.

Ποίηση και Αλογία

Κατεβάστε τις ανακοινώσεις:

Μορφές του άλογου και του παράδοξου στην ποίηση της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς PDF

Η αφηγηματική ποίηση της Κούλας Αδαλόγλου PDF

26 Μαΐου 2016

Η πρόσληψη του λογοτεχνικού χώρου από τη νεοελληνική κριτική

«Η πρόσληψη του λογοτεχνικού χώρου από τη νεοελληνική κριτική», Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας: Μετρικά, Υφολογικά, Κριτικά, Μεταφραστικά. Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 27-30 Μαρτίου 2014, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 831-851.

Μνήμη Κοκόλη

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Η πρόσληψη του λογοτεχνικού χώρου από τη νεοελληνική κριτική PDF

18 Μαΐου 2016

«Γ.Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» μια βραδιά για τον Γ.Μ. Βιζυηνό στο Θέατρο Σφενδόνη (Αθήνα) την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 στις 20:00

Σφενδόνη 1Σφενδόνη 2

 

4 Απριλίου 2016

«Ο γενέθλιος τόπος στα διηγήματα του Γ.Μ. Βιζυηνού», Σάββατο 16 Απριλίου, 7:30 μ.μ. στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

ARXEIO 8RAKIKHS LOGOTEXNIAS

Γ.Μ. Βιζυηνός: 120 χρόνια από τον θάνατό του:

Θανάσης Κούγκουλος, Κατερίνα Σχοινά, Κωνσταντίνος Ρήγος, Μαρία Αλεξίου, Φιλοποίμην Ανδρεάδης

Σάββατο 16 Απριλίου, 7:30 μ.μ. στο ΕΜΘ, Αλεξανδρούπολη

Το Αρχείο Θρακικής Λογοτεχνίας του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και το Σωματείο Φίλων του ΕΜΘ διοργανώνουν μια σειρά από δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας με αφορμή τα 120 χρόνια από τον θάνατο του Γεωργίου Βιζυηνού (1849-1896) με γενικότερο τίτλο «Αντίδωρο από τη γενέθλια Θράκη».

Untitled-100

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 στις 7:30 μ.μ. (ημέρα της κηδείας του Βιζυηνού – 16 Απριλίου 1896) θα πραγματοποιηθεί στο καφέ του Μουσείου η τρίτη ομιλία από τον κ. Θανάση Β. Κούγκουλο, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας – Διευθυντή του Αρχείου Θρακικής Λογοτεχνίας, με τίτλο:

«Ο γενέθλιος τόπος στα διηγήματα του Γ.Μ. Βιζυηνού».

 

Ακολουθούν:

Κατερίνα Σχοινά, Φιλόλογος – Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με τίτλο: «Η πεζογραφία του Μισέλ Φάις. Η Ελληνική Αϋπνία και η συνάντηση του συγγραφέα με τον Βιζυηνό».

Αποσπάσματα από την Ελληνική Αϋπνία αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Ρήγος, Μαρία Αλεξίου και ο ηθοποιός Φιλοποίμην Ανδρεάδης.

Μουσική σύνθεση: Χάρης Πήλιος

Τραγούδι: Στέλλα Τζεβελεκίδου

Φώτο 4

10 Μαρτίου 2016

Βιβλιοπαρουσίαση: Τα όνειρα μυρίζουν ταμπάκο. Αλεξανδρούπολη 11 Μαρτίου 2016

Τα όνειρα μυρίζουν ταμπάκο

Θ. Κούγκουλος - Σ. Περβανά - Γ. Ζήκα

Θ. Κούγκουλος – Σ. Περβανά – Γ. Ζήκα

31 Αυγούστου 2015

3o Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών: «Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία», Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου – Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας – Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας , Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015

12526-1

 

 

Θανάσης Β. Κούγκουλος

 Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940 – 1944

Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940 – 1944 αντιμετωπίζεται από τη νεοελληνική φιλολογία περισσότερο ως παραλογοτεχνικό φαινόμενο παρά ως αυθεντικό δημιούργημα άξιο προσοχής. Ωστόσο, με βάση τις θεωρητικές προϋποθέσεις που θέτει ο Γιώργος Βελουδής, αναμφίβολα ανήκει οργανικά στο σώμα της ελληνικής αντιστασιακής λογοτεχνίας. Υπολογίζεται ότι τα αντιστασιακά τραγούδια που σχετίζονται με τις οργανώσεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και του  Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) είναι πάνω από διακόσια πενήντα ενώ τα αντίστοιχα του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) του Ναπολέοντα Ζέρβα ανέρχονται μόλις σε δώδεκα. Το σύνολό τους προσεγγίζει τα διακόσια πενήντα περίπου.

Η συλλογή και η τεκμηρίωση τους ξεκινά μέσα στην Κατοχή από τους ίδιους τους αγωνιστές της Αντίστασης. Η μετεμφυλιακή εκδίωξη της ηττημένης αριστεράς έχει αντίκτυπο στη σταχυολόγηση και στη μελέτη του αντιστασιακού τραγουδιού που γεννιέται στους κόλπους του ΕΑΜ, καθώς γίνεται απαγορευμένο είδος. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 οργανωμένη απόπειρα αποθησαύρισης του σκόρπιου υλικού παρατηρείται στις πρώην σοσιαλιστικές λαϊκές δημοκρατίες, όπου καταφεύγουν οι πολιτικοί πρόσφυγες. Εκεί οι συνθήκες είναι ευνοϊκές εφόσον τα λαϊκά επαναστατικά τραγούδια δεν λογοκρίνονται και οι φορείς τους ανεμπόδιστα μπορούν να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους. Δύο κατηγορίες συλλογών καταρτίζονται στο εξωτερικό: α. ανθολογίες με αντιστασιακή ποίηση, στις οποίες περιέχονται και τραγούδια από γνωστούς δημιουργούς (π.χ. Τραγούδια της Αντίστασης, Εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», 1951) και β. συναγωγές καθαρά αντιστασιακών τραγουδιών, όπως το βιβλίο του Τάκη Αδάμου από τις «Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις» στο Βουκουρέστι το 1964. Εντούτοις, παρά τα φιλότιμα και, αρκετές φορές, αξιόλογα εγχειρήματα των αγωνιστών – ανθολόγων, παραμένει ακόμη ως αίτημα μία έγκυρη φιλολογική / κριτική έκδοση των κειμένων των αντιστασιακών τραγουδιών που θα βασίζεται σε επιτόπια, αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και θα αντιπαραβάλλει μεθοδικά τις διάφορες παραλλαγές τους.

Τα τραγούδια δεν υπαγορεύονται από την ηγεσία των οργανώσεων προς τον αγωνιζόμενο λαό. Πληθώρα ιστοριογραφικών πηγών υποδεικνύει πως ακολουθείται αντίστροφη πορεία. Ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους χωρίζονται σε α. κατεξοχήν θούρια πρωτότυπα ή μεταπλασμένα και β. δημοτικογενή που διατηρούν το πυρήνα ενός παλιού δημοτικού ή απλώς μιμούνται το ύφος της δημοτικής ποίησης. Κατά το πλείστον τα πρώτα προέρχονται από λόγιους της πόλης και τα δεύτερα από ανθρώπους της υπαίθρου. Αν και σημαντικότατο μέρος τόσο των δημοτικογενών τραγουδιών όσο και των πιο επεξεργασμένων θουρίων είναι στην ουσία επώνυμη ποίηση, διαδίδονται και εξαπλώνονται με τους όρους της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας. Τέλος, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε πως τα αντάρτικα τραγούδια ανήκουν στη στρατευμένη λογοτεχνία. Προασπίζουν συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις ανάλογα με την πολιτική και στρατιωτική παράταξη από την οποία πηγάζουν.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα του 3oυ Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών PDF

Επόμενη Σελίδα: »

© 2017 Θανάσης Β. Κούγκουλος   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων