Έγκριση συνεργασίας Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το  Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019  παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προαγωγής και αγωγής υγείας μετά την έγκριση με αρ. πρωτ Φ9/220359/Δ7/20-12-2018 του ΥΠΠΕΘ, ως εξής:

Α. για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Λυκείου σε 1ο, 2ο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Καισαριανής με θέμα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι μονόωρες παρεμβάσεις θα γίνουν ανά τμήμα, με τη μορφή ομιλίας – συζήτησης.

Β. για μαθητές/τριες σε 1ο και 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής με θέμα Εφηβεία: Αλλαγές στο Σώμα. Οι μονόωρες παρεμβάσεις θα γίνουν ανά τμήμα, στην Α΄  Γυμνασίου, χωριστά σε αγόρια και  κορίτσια από ομόφυλο εκπαιδευτή.

Γ. για μαθητές/τριες σε 1ο και 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής με θέμα Οι σχέσεις στην εφηβεία-τα δύο φύλα. Οι μονόωρες παρεμβάσεις θα γίνουν ανά τμήμα, στην Β΄  Γυμνασίου με τη μορφή ομιλίας – συζήτησης.

Όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας του Παιδιού Καισαριανής  και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτές θα έχει λάβει τη σχετική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για το τρέχον σχολικό έτος. Οι παρεμβάσεις θα γίνoνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών, με απόφαση των Συλλόγων Διδασκόντων, την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών και την παρουσία των εκπαιδευτικών της τάξης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο –> ATT00081

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα   11/1/ 2019

Η Προϊσταμένη του  τμήματος  

         Εκπαιδευτικών  θεμάτων

          Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Παρουσίαση προγράμματος, Υλικό του Γραφείου Α.Υ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.