Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής υγείας

H Yπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ θα υλοποιήσει παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής υγείας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 μετά την με αρ. πρωτ. Φ3.1/183027/Δ7/30-10-2018 έγκριση του ΥΠΠΕΘ. Οι παρεμβάσεις θα γίνoνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων σε συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Αυτές απευθύνονται σε  μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου με ομιλητές τον Πέτρο Δρακάκη, Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Υπεύθυνο του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού και Σωτηροπούλου Μυρτώ, Μαιευτήρα –Γυναικολόγο. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σωτηροπούλου Μυρτώ στο 6985160430.

Η παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αγωγής υγείας αντίστοιχης θεματολογίας.

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα  12 / 11 / 2018

Η Προϊσταμένη του τμήματος  

 Εκπαιδευτικών  θεμάτων
 

Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08                

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                                Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.