Απολογισμός εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2017-2018

Προκειμένου να υπάρξει μία τελική εικόνα των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2017-2018 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, ανά πρόγραμμα, να επιστρέψουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι την Παρασκευή 15/6/2018.

Η έκταση των κειμένων στο έντυπο θα είναι μέχρι δύο σελίδες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

ΣΥΝ: έντυπο απολογισμού προγράμματος αγωγής υγείας –> ATT00027

 

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα   30/5/2018

Η Προϊσταμένη του τμήματος  

Εκπαιδευτικών  θεμάτων

Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08                          

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.