ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REFUGE-ED:Σύγχρονες πρακτικές ένταξης μαθητών στο αναβαθμισμένο σχολείο!!!

images λήψης 2λήψης 6

Αγαπητοί γονείς,

άλλη μια υπέροχη δράση έλαβε χώρα στο Σχολείο μας την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 με πρωταγωνιστές αυτή την φορά  τα τρελοζουζούνια του Α2 !!!

Θέμα :

«Αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση,  στην ψυχική υγεία και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την ένταξη των παιδιών προσφύγων».

Το Σχολείο μας φιλοξένησε 25 καθηγητές και ερευνητές μεταπτυχιακούς φοιτητές  από 7 Πανεπιστήμια της Ευρώπης… την Ιταλία, τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία, την Ισπανία… και την Ελλάδα!!!

Με σταθμό το δικό μας   Σχολείο μας – το πρώτο στην Ελλάδα- συνεχίζεται η έρευνα και η προσπάθεια δημιουργίας καλών πρακτικών  στην εκπαίδευση με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη  στο σχολικό περιβάλλον μαθητών, που προέρχονται από  διαφορετικά περιβάλλοντα και κυρίως από οικογένειες προσφύγων και μεταναστών που αναζητούν καλύτερο μέλλον σε μια άλλη χώρα.

Παρουσιάσαμε το Εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις πρακτικές που υλοποιούνται στην χώρα μας για την ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα από το δημοτικό σχολείο…

  • Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές…
  • οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας -ΖΕΠ- λειτουργούν σε πολλά σχολεία της χώρας μας με προτεραιότητα την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, όπου ακολουθείται  διαφοροποιημένη διδακτική παρέμβαση , με έμφαση την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας…
  • Αναφέραμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις δυσκολίες που δημιουργούνται καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν παρακολουθούν συστηματικά μαθήματα λόγω οικογενειακών συνθήκων… 
  • Ανταλλάξαμε εμπειρίες και αγωνίες ..

Στη συνέχεια η ομάδα παρακολούθησε αποσπάσματα από το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Διαλογικές  Συναντήσεις» και παρέα  τα τρελοζουζούνια του Α2 που με τη βοήθεια της δασκάλας τους  κ. Κωστοπούλου Λαμπρινής ,  έδειξαν με τον δικό τους τρόπο πώς στο Σχολείο μας αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα και ενισχύουμε την ένταξη ευάλωτων ομάδων!!!

Η Παρουσία ..

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – PROGRAMMA REFUGE-ED 2-12-2022-1-40

 

20221202 123101317759915 10220329970501885 2107127432773485766 n317804530 10220329972261929 2077119164766767803 n

318115775 10220329972661939 1122307266851886055 n317721569 10220329974821993 4512819674987256463 nViber 2022 12 04 12 05 25 544

Viber 2022 12 04 12 05 26 596 Viber 2022 12 04 12 05 26 267 20221202 113747 20221202 113901 20221202 105915

 

 Λίγα λόγια για το Έργο…

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο REFUGE-ED είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με στόχο την προώθηση της ένταξης των παιδιών, με έμφαση στο μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Το έργο υλοποιείται σε 7 χώρες με τη συνεργασία οργανώσεων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Δανία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Ισπανία  και τη Σουηδία και τα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα: Universidad Autonoma de Barcelona, Universita Degli Studi di Firenze, New Bulgarian University, Dublin College of Queen Elisabeth.

Για να επιτευχθεί αυτό, το REFUGE-ED θα εντοπίσει, θα εφαρμόσει και θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση και στην ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (MHPSS), οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης, της ευημερίας και της αίσθησης του ανήκειν σε παιδιά 4 έως 18 ετών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, των μεταναστών, καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα ταυτοποιήσει μέσω ενδελεχούς ακαδημαϊκής έρευνας, αποτελεσματικές πρακτικές ένταξης μέσω της εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Εν συνεχεία, σε επιλεγμένες εκπαιδευτικές μονάδες θα διεξαχθεί η συμφωνημένη από τους εταίρους του έργου ερευνητική διαδικασία πεδίου. Μέσω αυτής θα αντληθούν δεδομένα από το διδακτικό προσωπικό, τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της ένταξης και εκπαίδευσης, αλλά και τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς. Ακολούθως, σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, θα οργανωθούν στοχευμένες συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπου θα αναλυθούν τα δεδομένα αυτά και θα επιλεχθούν από κοινού οι βέλτιστες πρακτικές ένταξης που θα εφαρμοστούν. Με στόχο τη γεφύρωση του κενού ανάμεσα στην θεωρία και την πράξη, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω στις επιλεγμένες πρακτικές, ώστε με τη σειρά του να τις εφαρμόσει και αξιολογήσει εν τοις πράγμασι ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Η υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας του έργου θα είναι συνεχής προς την εκπαιδευτική μονάδα με στόχο τη δημιουργία μιας μαθησιακής συνεργατικής κοινότητας. Η εκτιμώμενη διάρκεια εμπλοκής στην έρευνα θα είναι κατά προσέγγιση 3 ώρες για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων συζητήσεων, ενώ η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στη συνολική πορεία του έχει, δυνητικά, ορίζοντα ενός διδακτικού έτους.

Ως απότοκο των παραπάνω, το REFUGE-ED θα αναπτύξει μια πλατφόρμα καταγραφής βέλτιστων πρακτικών και μεταφοράς γνώσης (Brokering Knowledge Platfom), η οποία θα φιλοξενήσει και θα προωθήσει καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο σχολείο και στην κοινωνία.

Λίγα λόγια για την πρακτική των «Διαλογικών Συναντήσεων»

Στην κατεύθυνση αυτή, μια από τις σημαντικότερες πρακτικές που εφαρμόζονται επιτυχώς στην Ευρώπη είναι η τεχνική των «Διαλογικών Συναντήσεων» (Δ.Σ.) έχοντας επιφέρει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών.

Γενικοί στόχοι

  1. Η βελτίωση βασικών δεξιοτήτων μαθητών/-ριών μέσω των ΔΣ και η προώθηση της ένταξής τους στο σχολείο.
  2. Η προσέγγιση μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  3. Η εκμάθηση των βασικών αρχών διαλόγου.
  4. Η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που σέβεται τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία των σημερινών σχολείων.

317833756 10220329979222103 364120798903773400 n 317849731 10220329974021973 6913228244007225378 n 317909557 10220329977782067 713826059222016719 n 318019506 10220329977262054 8199176200939364955 n20221202 105915 20221202 113901 20221202 113747Viber 2022 12 05 15 56 08 913

Να επισημάνουμε πως

  • Ο κύριος σκοπός της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τους μαθητές και σπουδαστές να αποκτήσουν πιο μεγάλη αυτογνωσία, βλέποντας της καταστάσεις μέσα από το πρίσμα των άλλων πολιτισμών. Επιπλέον, σκοπός είναι η δυνατότητα των μαθητών για πολιτισμικές και εθνικές επιλογές . Ουσιαστικά, αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών για να δραστηριοποιηθούν στον εθνικό πολιτισμό τους .Με την πολυπολιτισμική εκπαίδευση μετριάζονται οι διακρίσεις ανάμεσα σε εθνικές και φυλετικές ομάδες.

Αλλάζουμε κουλτούρα και δεχόμαστε όλα τα παιδιά στην αγκαλιά μας…Αυτός είναι ο ρόλος του Σχολείου…

λήψης 3

images 3

Αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά.. μην ξεχνάμε ποτέ πως ίσως βρεθούμε στη θέση τους!!! Ας γίνουμε καλύτεροι …

Με αγάπη!

Η Δ/ντρια