Διευρυμένο ωράριο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς ,

Σας ενημερώνουμε ότι στο νηπιαγωγείο μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου, που θα λειτουργεί μέχρι τις 5:30 μμ. (αντί 4 μμ. που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Α) Στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες η πέμπτη (5η ) και

 » Διαβάστε όλο το άρθρο