Γραφομανία στην 8η

του 8ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου

Αρχική

Ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Η σχολική εφημερίδα «Γραφομανία στην 8η» λειτουργεί από το 2010. Γραφομανία στην ογδόη - 3

Ξεκίνησε στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος με τους:

Υπεύθυνη έκδοσης: Χριστινίδου Ελευθερία

Ηλεκτρονική μορφοποίηση ύλης : Χριστινίδου Κατερίνα

Συντακτική ομάδα: μαθητές Α΄, Β΄ & Γ΄τάξης Λυκείου

 Το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών μας και η ενεργή συμμετοχή τους,  μας δίνει τη χαρά να συνεχίζουμε μέχρι σήμερα.

Αναμένουμε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας.