Εγγραφές σχ. έτους 2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου (από 2 έως  και  18 Μαΐου) είναι τα εξής:

Α.  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Β.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,στο οποίο αποδεικνύεται οτι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Γ.  Το ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.)

Δ.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται ή διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Ε.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο

 

Ο τομέας του 8ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει τις οδούς:

Γερβασίου (οι ζυγοί αριθμοί από 44 έως τέλος και οι μονοί από 45 έως τέλος)

Καισαρείας – Απολλωνιάδος (οι ζυγοί αριθμοί από 20 έως τέλος και οι μονοί από 17 έως τέλος)

Βουτυρά (οι ζυγοί αριθμοί από 30 έως τέλος και οι μονοί από 15 έως τέλος)

Αγ. Νικολάου (οι ζυγοί αριθμοί από 58 έως τέλος και οι μονοί από 37 έως τέλος)

Κωστή Παλαμά-Ηπείρου-Λουντέμη-Σικελιανού-Περιοχή των νέων Εργατικών Κατοικιών

Χάρτης της περιοχής:

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε