Λογισμικό για το μάθημα της Γλώσσας Γ΄και Δ΄Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της γλώσσας στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διεξαγωγής του μαθήματος, βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτελεσματικά ανάλογα με τις επιλογές του εκπαιδευτικού, τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού και τους στόχους της διδακτικής ενέργειας.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μαζί με τα βιβλία του μαθήματος είτε ανεξάρτητα από αυτά.  Εστιάζει ιδιαίτερα στην εμπέδωση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής.  Το υλικό του αφορά τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη Τάξη. Είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Κάντε κλικ στην εικόνα για να διερευνήσετε τις δυνατότητες του λογισμικού online.

Αφήστε μια απάντηση