Άρθρα: Δεκέμβριος 3, 2012

Εάν υποτεθεί, ότι έχω τέτοια ικανότητα, ώστε να εννοώ και να ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έχω γίνει χαλκός που ηχολογάει ή κύμβαλο που αλαλάζει χωρίς να αναδίδει κανένα μουσικό φθόγγο. Και εάν έχω το χάρισμα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα άγνωστα και απόκρυφα μυστήρια και όλη […]

       Οι παλιές ή χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι για πέταμα!  Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένες μπορούν να επεξεργαστούν σε ειδικά εργοστάσια και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν δηλαδή να ξαναγίνουν μια καινούρια συσκευή!        Αυτό έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον γιατί έτσι εξοικονομούμε νέες πρώτες ύλες που βγαίνουν απ’ αυτό. Χρειάζεται δηλαδή να πληγώσουμε λιγότερο […]

Τι Είναι Οι Πρώτες Βοήθειες; Πρώτες βοήθειες είναι το σύνολο των θεραπευτικών αρχών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με επιδεξιότητα, σε περιπτώσεις κακώσεως ή ξαφνικής ασθένειας, με την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκείνη την στιγμή, υλικών. Σκοπός τού να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, είναι: α) η διατήρηση του πάσχοντα στην ζωή, β) η μη χειροτέρευση της […]