ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2024-25

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25

 • 1 έως 20 Μαρτίου 2024
 • Νήπια γεννηθέντα το 2020
 • Είσοδος στο : https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με τους κωδικούς taxisnet
 • επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του

Συμπληρώνετε τα παρακάτω

 • α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.
 • β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια σχολική μονάδα
 • δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 • ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

Έως 31 Μαρτίου θα προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο μας και αποκλειστικά από τις 12.15 μ.μ έως τη  1.30 μ.μ (μην ξεχνάμε πως οι νηπιαγωγοί επιτελούν εκπαιδευτικό έργο με τα παιδάκια άλλων γονέων  εκείνη την ώρα – τα έγγραφα παραλαμβάνουν η προϊσταμένη και η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου)

 • α) την αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
 • γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
 • δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση προνηπίων/νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2710237946  καθημερινά κατά τις ώρες 12.15μ.μ έως 13.30μ.μ

e-mail  Νηπιαγωγείου        mail@7nip-tripol.ark.sch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

IMG 20230607 080609

Ένα γεμάτο ψυγείο με νοστιμιές για τα νηπιάκια μας.

IMG 20230609 080103

Γεμίζει σιγά σιγά, θα αδειάσει σταδιακά.Μέλημά μας η σωστή συντήρηση, η προσεκτική διανομή ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες.

IMG 20230609 080010

Δύο φορές την εβδομάδα , πρωί πρωί, με όλες τις καιρικές συνθήκες, το φορτηγό της εταιρείας που συνεργάστηκε με το πρόγραμμα ήταν εδώ. Κύριε  Γιώργο σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία.

IMG 20230609 080054 1

Κάθε μέρα κι ένα διαφορετικό διαιτολόγιο, φρούτα, γαλακτοκομικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όλα μελετημένα από διατροφολόγους του Ινστιτούτου prolepsis πάντα για την ηλικιακή ομάδα του Νηπιαγωγείου. Προκειμένου να γίνεται η συντήρηση όσο πιο σωστά, το Ινστιτούτο Prolepsis  μας εφοδίασε με ένα ακόμη ψυγείο.Ευχαριστούμε πολύ.