Αρχεία για 26 Απριλίου 2017


Εγγραφές νηπίων σχ. έτους 2017-2018

7ο  Νηπιαγωγείο  Μεταμόρφωσης

 

Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο

για το σχολικό έτος  2017 – 2018

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από    2 έως  19  Μαΐου 2017

Για το σχ. έτος 2017-18 , εγγράφονται μαθητές γεννημένοι

 το 2012 και το 2013

Ώρα υποβολής αιτήσεων : Καθημερινά 12.30 -13.30

 

Δικαιολογητικά εγγραφών

 

α)  Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση

( Συμπληρώνεται στο Νηπιαγωγείο )

β) Πιστοποιητικό Γέννησης ( Αναζητείται από το Νηπιαγωγείο)

γ) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή

απόδειξη     Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενός γονέα ή

αντίγραφο  φορολογικής δήλωσης  ή

αντίγραφο   μισθωτηρίου επικυρωμένο από την εφορία ,

στο όνομα του γονέα

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/ κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την

ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και την αποχώρηση του νηπίου

(Συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης /υπεύθυνης δήλωσης)

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου

στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια

στ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή    (ΑΔΥΜ)

(Παραλαμβάνεται από το σχολείο)

 

  • 4 φωτογραφίες μικρές

 

Στην περίπτωση των μαθητών/ μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς / κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Κρατικό Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

ή άλλη Κρατική αρμόδια Υπηρεσία.

 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως θα ήταν χαρά μας να έρθετε μαζί με τα νήπια , προκειμένου να υπάρχει μια πρώτη επαφή και γνωριμία  !

 

 

Η  Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 

Για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα  (13.00-16.00):

  • εγγράφονται μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς προσκομίζοντας :

σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους  ή

κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι

Για τους αυτοαπασχολούμενους , ελεύθερους επαγγελματίες , αγρότες κτλ. πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

  • εγγράφονται μαθητές των οποίων οι γονείς / κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως :

πολύτεκνοι / τρίτεκνοι /μονογονεικές οικογένειες /γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/ φυλακισμένοι/

πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας

  • στο τμήμα πρόωρης υποδοχής ( 7.45 – 8.30) δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα

Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/ κηδεμόνες το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση

 νηπίων /προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ

 

 

 

 

 

 


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων