Ανάρτηση προσφορών για Κυκλαδικό και Βυζαντινό μουσείο στις 19/10/17

Δημοσιεύτηκε στις 12/10/2017 από 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
Κατηγορίες: Γενικά.

Βεβαιώνεται ότι λάβαμε τρεις  προσφορές από αντίστοιχα τουριστικά γραφεία για τη μεταφορά των μαθητών από το σχολείο προς το Κυκλαδικό και  Βυζαντινό μουσείο στις 19/10/17 , για 1 τουριστικό λεωφορείο 52 θέσεων. Τις προσφορές αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Συγκεκριμένα  λάβαμε προσφορές από τα εξής γραφεία:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Another time 100€  χωρίς  ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟtravel time 100€ χωρις ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

Alexis tours 95€ χωρίς ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

Από τις παραπάνω προσφορές επιλέξαμε την τρίτη   ως οικονομικότερη και βεβαιώνω ότι έχουν τηρηθεί όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011

Ανάρτηση προσφορών για Κυκλαδικό και Βυζαντινό μουσείο στις 18/10/17

Βεβαιώνεται ότι λάβαμε τρεις  προσφορές από αντίστοιχα τουριστικά γραφεία για τη μεταφορά των μαθητών από το σχολείο προς το Κυκλαδικό και  Βυζαντινό μουσείο στις 18/10/17 , για 1 τουριστικό λεωφορείο 52 θέσεων. Τις προσφορές αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Συγκεκριμένα  λάβαμε προσφορές από τα εξής γραφεία:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Another time 100€  χωρίς  ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟtravel time 100€ χωρις ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

Alexis tours 95€ χωρίς ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

Από τις παραπάνω προσφορές επιλέξαμε την τρίτη   ως οικονομικότερη και βεβαιώνω ότι έχουν τηρηθεί όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011

Ανάρτηση προσφορών για Βοτανικό κήπο στις 10-10-17

Βεβαιώνεται ότι λάβαμε τρεις  προσφορές από αντίστοιχα τουριστικά γραφεία για τη μεταφορά των μαθητών από το σχολείο προς τον βοτανικό κήπο στο Χαιδάρι στις 10/10/17 , για 5 τουριστικά λεωφορεία 52 θέσεων. Τις προσφορές αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Συγκεκριμένα  λάβαμε προσφορές από τα εξής γραφεία:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  100€  χωρίς  ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟtravel time 100€ χωρις ΦΠΑ το πούλμαν 52 ατόμων

Alexis tours 110€ χωρίς ΦΠΑ το πούλμαν 50 ατόμων

Από τις παραπάνω προσφορές επιλέξαμε την τρίτη   ως οικονομικότερη και βεβαιώνω ότι έχουν τηρηθεί όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011

προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν, για Ο.Α.Κ.Α. στις 23/10/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο επίσκεψης, σχετικά με την  «ημέρα αθλητισμού», προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η επίσκεψη που προγραμματίζεται, αφορά όλο το σχολείο  και θα γίνει την Δευτέρα 23/10/2017 στο Ο.Α.Κ.Α.

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

5 Πούλμαν 52 θέσεων. Προσφορές μέχρι Δευτέρα 9/10/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 2104952575

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν, για επίσκεψη στο Κυκλαδικό και Βυζαντινό μουσείο 19/10/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η επίσκεψη που προγραμματίζει το σχολείο μας θα γίνει  την Πέμπτη 19/10/2017 στο Κυκλαδικό και στο Βυζαντινό Μουσείο  και αφορά την Α τάξη του Γυμνασίου μας.

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

1 Πούλμαν 52 θέσεων. Προσφορές μέχρι Δευτέρα 2/10/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 210495257

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν, για επίσκεψη στο Κυκλαδικό και Βυζαντινό μουσείο 18/10/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η επίσκεψη που προγραμματίζει το σχολείο μας θα γίνει  την Τετάρτη 18/10/17 στο Κυκλαδικό και στο Βυζαντινό Μουσείο και αφορά την Α τάξη του Γυμνασίου μας.

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

1 Πούλμαν 52 θέσεων. Προσφορές μέχρι Δευτέρα 2/10/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 210495257

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για περίπατο στον Βοτανικό κήπο 10/10/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο περιπάτου προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Ο περίπατος που προγραμματίζεται, αφορά όλο το σχολείο  και θα γίνει την Τρίτη 10/10/2017 στον Βοτανικό κήπο.

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

5 Πούλμαν 52 θέσεων. Προσφορές μέχρι Παρασκευή 29/9/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 2104952575

προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν για ημερήσια εκδρομή στη Αρχαία Επίδαυρο στις 12/5/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής στην Αρχαία Επίδαυρο, προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η ημερήσια εκδρομή που προγραμματίζει το σχολείο μας  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 12/5/2017 και αφορά όλο το σχολείο.

Η προκήρυξη  γίνεται για 4 πούλμαν 52 θέσεων. Προσφορές μέχρι Τετάρτη 26/4/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 2104952575

προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν για Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και Μουσείο των τρένων στις 17/5/17

Δημοσιεύτηκε στις 01/04/2017 από 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
Κατηγορίες: Γενικά.

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η επίσκεψη που προγραμματίζει το σχολείο μας αφορά τα τμήματα Α1 και Α4  της  Α  Γυμνασίου  και θα γίνει τη Τετάρτη 17/5/2017 στα Μουσεία του Πειραιά ( Αρχαιολογικό και  Μουσείο των τρένων).

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

1 Πούλμαν 50 θέσεων. Προσφορές μέχρι Τετάρτη  5/4/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 2104952575

προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση πούλμαν για Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και Μουσείο των τρένων στις 18/5/17

Το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν προσφορές στο σχολείο μας , για ενοικίαση πούλμαν. Η επίσκεψη που προγραμματίζει το σχολείο μας αφορά τα τμήματα Α2 και Α3  της  Α  Γυμνασίου  και θα γίνει την Πέμπτη 18/5/2017 στα Μουσεία του Πειραιά ( Αρχαιολογικό και  Μουσείο των τρένων).

Αναχώρηση 8.30 π.μ και επιστροφή 13.30 μ.μ .

1 Πούλμαν 50 θέσεων. Προσφορές μέχρι Τετάρτη  5/4/2017. Οι προσφορές θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@7gym-koryd.att.sch.gr είτε με fax στο 2104952575

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων