Περί επιλογής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά) στην Ε΄τάξη

germgalΜε αφορμή τα εύλογα ερωτήματα/παράπονα γονέων και μαθητών της Ε΄τάξης για την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο τρόπος κατανομής των τμημάτων καθορίζεται βάσει αυτής εδώ της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες
β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.
Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος…

Στο σχολείο μας, βάσει των δηλώσεων προτίμησης των γονέων, 37 μαθητές επέλεξαν Γαλλικά και 35 μαθητές Γερμανικά και θα έπρεπε να δημιουργηθούν τέσσερα ξενόγλωσσα τμήματα (δύο Γαλλικών και δύο Γερμανικών) αλλά αυτό είναι απαγορευτικό αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο τα ξενόγλωσσα τμήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τμήματα Γενικής Παιδείας που στην περίπτωσή μας είναι τρία. Κατά συνέπεια η επιλογή της Δεύτερης ξένη Γλώσσας γίνεται υποχρεωτικά ανά τμήμα Γενικής Παιδείας και σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών σε επίπεδο τμήματος που είναι οι εξής:

Ε1: Γερμανικά ( προτιμήσεις: 5 Γαλλικά- 19 Γερμανικά)
Ε2: Γαλλικά (προτιμήσεις: 16 Γαλλικά- 8 Γερμανικά)
Ε3: Γαλλικά (προτιμήσεις: 16 Γαλλικά-8 Γερμανικά)

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκφράσει μέσω των συνδικαλιστικών μας οργάνων την αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο τρόπο συγκρότησης των ξενόγλωσσων τμημάτων που στην περίπτωση του σχολείου μας στερεί το δικαίωμα σε 21 μαθητές μας να επιλέξουν την γλώσσα που επιθυμούν.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ιωάννης Β. Λογοθέτης

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση