Εκπαιδευτικοί

Το εκπαιδευτικό δυναμικό κατά το Σχολικό Έτος 2016-17:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΑΞΕΩΝ (ΠΕ 70)

Μπαρδάνη Κυριακή Α

Λιώση Ευαγγελία Β

Μητροπούλου Ειρήνη Γ1

Βλιώρας Ευάγγελος Γ2

Κρεμνιώτου Σοφία Δ

Γκούρλια Χριστίνα Ε1

Λούγκου Γιολάντα Ε2

Μωραϊτου Κορίνα ΣΤ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αγγελάκης Γιάννης Γυμναστική

Παντόφλα Ιωάννα Αγγλικά

Μπάρδη Ευαγγελία Αγγλικά

Μερζάκη Ασημίνα Αγγλικά

Σκουρογιάννη Ζαχαρούλα Γαλλικά

Μηλιώνη Νίκη Γερμανικά

Κελαιδή Καλλιόπη Μουσική

Γιαννόπουλος Γιώργος Μουσική

Καραποστόλου Χριστιάνα Θεατρική Αγωγή

 

Φατή Βασιλική ΤΠΕ (Πληροφορική)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κυριακοπούλου Λένα