«ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ»

Εδώ και τέσσερις μήνες στο μεγάλο ολοήμερο τμήμα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων με τίτλο «Βήματα για τη ζωή». Πρόκειται για πρωτότυπο υλικό ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων, κατάλληλου για το Ελληνικό νηπιαγωγείο, που φτιάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής πανεπιστημίων των Η.Π.Α., της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά, εγκεκριμένα από την Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και την SAMHSA. Διαμορφώθηκε για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, υποστηρίζεται και παρακολουθείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχος του προγράμματος είναι να διδαχθούν τα παιδιά τον τρόπο να σκέφτονται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για να λύνουν τα προβλήματά τους.

Οι ενότητες με τις οποίες ασχοληθούμε, μετά το διάστημα προσαρμογής, είναι οι έννοιες και το λεξιλόγιο που απαιτείται για την κατάκτηση των δεξιοτήτων, η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση της διαφορετικής άποψης των άλλων, η χρονική ακολουθία των γεγονότων αλλά και αίτια/αποτελέσματα, τα βήματα επίλυσης προβλημάτων, επιλογή και λήψη απόφασης.

Τα παιδιά διδάσκονται δεξιότητες μέσω των τεχνικών αφήγησης ιστοριών, κουκλοθέατρου, συζήτησης, παιχνιδιών ρόλων, ψυχοκινητικών παιχνιδιών, εικαστικών δημιουργιών,  αλλά και μέσω της σύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π., καθώς και με το κρυφό πρόγραμμα.

Στο τμήμα μας έχουμε ολοκληρώσει την ενότητα των εννοιών. Οι έννοιες που ασχοληθήκαμε είναι :

 • Φιλοφρονήσεις
 • Κανόνας συμπεριφοράς
 • Είναι/δεν είναι, ή/και
 • Κάνε/μην κάνεις,  εάν πω
 • Διαχείριση αποσπάσεων
 • Μερικοί/όλοι
 • Αν-τότε, γιατί επειδή
 • Πριν/μετά
 • Τώρα/αργότερα
 • Ίδιο/διαφορετικό
 • Είμαστε διαφορετικοί αλλά και μοναδικοί
 • Μπορώ να κάνω δύο πράγματα την ίδια στιγμή;
 • Είναι η κατάλληλη στιγμή για……;
 • Διακόπτω ευγενικά

Εδώ και τρεις βδομάδες ασχολούμαστε με τα συναισθήματα. Έχουμε μιλήσει

ήδη για:

 • Τη χαρά
 • Τη λύπη
 • Τον θυμό
 • Τον φόβο
 • Tην εσωστρέφεια

Αφήστε μια απάντηση