ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ανακοινώνεται ότι:

Οι εγγραφές για την ΠΡΩΤΗ (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2017-2018, θα γίνουν από τις 2-5-2017 έως τις 19-5-2017,

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγράψουν τα παιδιά τους γονείς, μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(8:15 έως 14:00).

Φέτος εγγράφονται όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το έτος 2011.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τα στοιχεία του παιδιού.

2.Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού με τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Δίδεται από το   Σχολείο.

4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (φωτοτυπία της 1ης  σελίδας του Ε1 της φορολογικής δήλωσης των γονέων).

 

Προϋπόθεση για την εγγραφή του μαθητή/τριας είναι η μόνιμη κατοικία του/της να βρίσκεται μέσα στον τομέα του Σχολείου

 

                                                                        Η Διευθύντρια του   Σχολείου         

                                                                                    

                                                                                 Σουλιώτη Ελένη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2017

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία από την Πέμπτη 12/1/2017.Οι προγραμματισμένες διδακτικές επισκέψεις του σχολείου μας δε θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα.

Από τη Διεύθυνση του σχολείουsxoleio

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Από το Δήμο Άργους-Μυκηνών ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

«“Σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 09/01/2017 & την Τρίτη 10/01/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου Άργους Μυκηνών (Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια & Λύκεια), θα παραμείνουν κλειστershά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (υψηλού παγετού τις πρωινές ώρες), ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20160322_121005Σας καλούμε στο χώρο του σχολείου την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 13:00, όπου ύστερα από μια σύντομη ενημέρωση από τη Διευθύντρια του σχολείου, θα δοθεί η βαθμολογία Α” Τριμήνου για τις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί της Α και Β τάξης θα ενημερώσουν τους γονείς προφορικά.

Από τη Διεύθυνση

Ανακοίνωση

sxoleioΑγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Άργους, σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για το σχολικό έτος 2016-2017 θα γίνει τη  Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:45 π.μ. στην αυλή του σχολείου. Την ίδια μέρα οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία από τους δασκάλους των τμημάτων.

 

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άργος    12 – 07 – 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 100/φ10

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δαναού 3, 21200 Άργος

Τηλ.: 2751360721/731

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του  6ου Δημοτικού Σχολείου Άργους.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η  Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ.μ. δημόσια, στην οδό Δαναού 3 στο Άργος, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου, δεν απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, δεν είναι συνταξιούχοι και δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

ι) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται προς τη Σχολική Επιτροπή, στην οδό Δαναού 3 στο Άργος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες σ’αυτούς που βοήθησαν, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η γιορτή λήξης του σχολείου μας:

  • Στους αδερφούς Μήτσουλα, οικοδομικές επιχειρήσεις, για τον κόπο και το χρόνο που διέθεσαν για το στήσιμο της εξέδρας
  • Στον κ. Καραμούντζο Παναγιώτη για τα καθίσματα που μας διέθεσε καθώς και στη σύζυγό του Λίτσα Βασιλείου για την εξαιρετική διακόσμηση του σκηνικού.
  • Στους γονείς για τα εδέσματα που πρόσφεραν και για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η διεύθυνση του σχολείου