Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχ.έτος 2016-2017

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-05-2016

kindergarten-registration-clipart-1.jpg

 Ώρες Εγγραφών:

      Από 12.30 μ. μ έως 13.30

Οι εγγραφές για το Νηπιαγωγείο αρχίζουν την 1η Ιουνίου και λήγουν στις 20 Ιουνίου 2016.

Εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί τα έτη 2011 (νήπια) και 2012 (προνήπια).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας παιδιού, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια,
  • Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας (δίνεται από το Νηπιαγωγείο),
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ Ή ΟΤΕ που να πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας,
  • Υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου (δίνεται από το Νηπιαγωγείο).

Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλ. του 5ου Νηπιαγωγείου είναι: 2262 0 23321

Η Προισταμένη του Νηπιαγωγείου

                                                                                                                                                                         Σύρου Στέλλα

Registration%20Children

Σχολιάστε