Το σχολείο μας

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Tο νηπιαγωγείο μας ιδρύθηκε το 1999. Από το Σεπτέμβριο του 2005 μετακινηθήκαμε στο δικό μας σχολικό συγκρότημα.
Το σχολείο μας είναι ένα νέο, μοντέρνο, καλά εξοπλισμένο σχολείο , που μοιράζεται το όμορφο κτίριο του με το 4ο Δημοτικό σχολείο της Θέρμης.
To κτίριο διαθέτει 3 αίθουσες, 2 αίθουσες διδασκαλίας και έναν πολυχώρο με βιβλιοθήκη, χώρο σίτισης ,… Επίσης υπάρχουν γραφείο δασκάλων, κουζίνα, αποθήκη,…. Στον αύλειο χώρο υπάρχει παιδική χαρά.
Η συνύπαρξη με το 4ο δημοτικό έχει τα δικά της πλεoνεκτήματα…. στο σχολικό συγκρότημα λειτουργούν κλειστό γυμναστήριο, αίθουσα υπολογιστών και πολυχώρος με βιβλιοθήκη, θέατρο,.. τα οποία έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε και εμείς. Η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι εύκολη με ράμπες αλλά και ανελκυστήρα.
Στο σχολείο εργάζονται 4 νηπιαγωγοί και λειτουργούν 3 τμήματα σε ένα σύνολο 50 μαθητών. Μία από αυτές είναι νηπιαγωγός για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
• Το κλασικό τμήμα : 08.00π.μ – 12.30μ.μ (23μαθητές)
• Τμήμα ένταξης : 08.00 – 12.30μ.μ. Το τμήμα ένταξης συνυπάρχει με το κλασικό τμήμα (2 μαθητές).
• Το ολοήμερο τμήμα: 08.00π.μ. – 16.00μ.μ (25 μαθητές)
Στο 5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης εφαρμόζουμε καινοτόμα, πιλοτικά προγράμματα, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμικά εκπ/κά προγράμματα,… μαζί με θέματα που αφορούν στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, στοχεύοντας στην εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των προκαταλήψεων σε βάρος του «διαφορετικού,
Η λειτουργία της Προσχολικής Αγωγής , ως ολοήμερο σχολείο, είναι ιδανική για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και η διαθεματική προσέγγιση αυτών των προγραμμάτων είναι η βασική μας προτεραιότητα.
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η ευελιξία του προγράμματος σπουδών, μας δίνει την δυνατότητα να προσεγγίσουμε την γνώση ολιστικά μέσα από καινοτόμες δράσεις που αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Στο καθημερινό πρόγραμμα υπάρχουν ελεύθερες ή οργανωμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού μέσα από την εκπόνηση ενός τρέχοντος θέματος ή ένα έργου.
Με επίκεντρο τον μαθητή, τον κάθε μαθητή χωρίς κοινωνικές, οικονομικές,.. διακρίσεις και ανισότητες , έτσι ώστε αυτός να νοηματοδοτεί την εμπειρία του και να χρησιμοποιεί δικές του στρατηγικές, στοχεύουμε να είναι το σχολείο μας ένας χώρος προσωπικής συγκρότησης, δημιουργικής δράσης και ομαδικότητας, με αυτονομία, αλληλεγγύη και συναπόφαση.. προσπαθώντας να πραγματώσουμε τα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης για το νέο σχολείο. Ένα σχολείο καινοτόμο, αειφόρο, ενταξιακό, ψηφιακό, χωρίς τοίχους, ανοιχτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον που αξιοποιεί κάθε σύγχρονο εργαλείο.