Πρόγραμμα Πολυμερούς Σχολικής Σύμπραξης Comenius!!!… «FESTIVALS» στο 5ο (Χέλμειο) Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής!

logo comenius (2)Η έγκριση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «FESTIVALS: FivE senSes To lIVe unforgettAbLe adventureS» για το σχολείο μας, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή!

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Πολυμερούς Σχολικής Σύμπρακης Comenius που αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών ευρωπαικών χωρών με σκοπό την ανάπτυξη επικοινωνιακών, συνεργατικών και οργανωτικών δεξιοτήτων.

FESTIVALS: Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν την ευκαιρία, συμμετέχοντας σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις μέσα από ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης  (Project),  να αλληλεπιδράσουν με διαφορετικές ευρωπαικές κουλτούρες και εκπαιδευτικά συστήματα. Η βαθιά εμπλοκή στην διαδικασία αυτή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διασφαλίζεται με δραστηριότητες που εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις μας … την αφή (Χορός), τη γεύση (παραδοσιακά εδέσματα), την ακοή (Μουσική), την όραση (αξιοθέατα – φυσικές ομορφιές), την όσφρηση (ο φυτικός κόσμος)…

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι: η Ισπανία (συντονίστρια χώρα), η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Πολωνία.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας με μεγάλη χαρά αρχίσαμε να βιώνουμε την ξεχωριστή αυτή εμπειρία!

 

Αφήστε μια απάντηση