Ποιοι μαθητές μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών.
Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών:
α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες,με αίτηση τους να
προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα
από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονι-
στή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια ΠανεπιστημιακήςΚλινικής ή από
Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή
δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού
Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.
β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/1-12-1986 (Β’ 834) απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι υπαγόμενοι/ες στις διατάξεις των κατ’ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουντα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων