Η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΕΛΗΞΕ τη Δευτέρα 20-7-2020 στις 24:00μ.μ..

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 22-7-2020 στις 13:00 μ.μ., μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν μόνο σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr  . Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr , μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Comments 0 σχόλια »

Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.

Comments 0 σχόλια »

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μ.Δ. θα ισχύσει ως και τη Δευτέρα 20-7-2020 τα μεσάνυχτα.

Μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων. Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία της Πέμπτης) θα λειτουργήσουν επιπλέον τη Δευτέρα 20-7-2020, τελευταία ημέρα υποβολής του Μ.Δ. Αυτήν την ημέρα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Comments 0 σχόλια »

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:
www.fireservice.gr, η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές
Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Comments 0 σχόλια »

Για την εξυπηρέτηση αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη Β´ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών αλλά και για την υποστήριξη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού των υποψηφίων, το σχολείο θα είναι ανοιχτό την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 από 9:00 έως και 14:00.


Η Β´ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 13-07-2020 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 14-07-2020 και ώρα 23:59.


Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έκαναν ανανέωση εγγραφής του παιδιού τους από την Α στη Β τάξη ή από τη Β στη Γ τάξη θα πρέπει να το φροντίσουν κατά τη διάρκεια της Β´ φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών.


 

Comments 0 σχόλια »

Λίγες μέρες ακόμη πριν τη λήξη της προθεσμίας

Comments 0 σχόλια »

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2020

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Comments 0 σχόλια »

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Υποψήφιοι του νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και ΚΟΚ.

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Υποψήφιοι του νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΟΛ μέχρι και ΠΑΤΕ.

8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Υποψήφιοι του νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΤΣ μέχρι και Ω.

Comments 0 σχόλια »

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020

 

Comments 0 σχόλια »

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Comments 0 σχόλια »

2020 06 18 Φ 251 76864 Α5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2020

Comments 0 σχόλια »

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ  σε μορφή pdf 

Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes, ο/η αιτών/-ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/-τριας. Ο Αριθμός Μητρώου αναγράφεται στον έλεγχο που έλαβαν φέτος οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται, όταν ο/η μαθη-τής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-21 στη Β΄ Λυκείου έχουν διαφορετικό ΑΜ από αυτόν που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι).

 

Comments 0 σχόλια »

    Με την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων θέλω ολόψυχα να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία και ευόδωση του στόχου τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι η πρώτη σημαντική μάχη που δίνουν στη ζωή τους  και εύχομαι να είναι νικηφόρα!

    Οι Πανελλαδικές εξετάσεις  συνήθως θεωρούνται ως μια κομβική στιγμή για το μέλλον. Είναι η κορύφωση της πολυετούς  προσπάθειας των υποψηφίων. Όμως είναι ένα ακόμη βήμα. Είναι η αρχή μιας νέας πορείας ,η αφετηρία για τους επόμενους στόχους. Μην ξεχνούν πως πάντα υπάρχει μέλλον, και οποιοδήποτε βήμα προς το μέλλον, είναι δικό τους!

    Tη φετινή χρονιά βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων οδήγησε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για να διατηρηθεί η επαφή των μαθητών με το σχολείο και τα γνωστικά αντικείμενα.Η  συμμετοχή και η συνεισφορά των Διευθυντών, των εκπαιδευτικών, αλλά, κυρίως, των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους ήταν καθοριστική. Στο ίδιο πλαίσιο, με ιδιαίτερες συνθήκες θα διεξαχθούν φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις.Όμως αν οδηγός των υποψηφίων  είναι η ψυχραιμία, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

    Επίσης, εύχομαι  υγεία και αντοχή στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια είναι συνοδοιπόροι  επιτελώντας σπουδαίο έργο συμμεριζόμενοι τα άγχη και τις αγωνίες  και στηρίζοντας τους στόχους και τα όνειρά των υποψηφίων.

     Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου βρίσκεται σε ετοιμότητα για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ

Αν. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Comments 0 σχόλια »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Comments 0 σχόλια »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων