Θεατρική Παράσταση «η κομπίνα του Κηφήνα»

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου

 Τούμπας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η θεατρική

παράσταση » η κομπίνα του κηφήνα» με την επιμέλεια

και σκηνοθεσία της κας Παυλίδου Λουλούδας, ΠΕ06

 Αγγλικών.