ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς – Κηδεμόνες
Εκ μέρους του προσωπικού – διδακτικού και βοηθητικού – του Σχολείου σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά.
Έχοντας ως κεντρικό στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία μεταξύ μαθητών και γονέων με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.
1. Η φοίτηση των μαθητών περιλαμβάνει:

    α. Την έγκαιρη προσέλευση στα μαθήματα και την επαρκή φοίτηση

    β. Τη συνεχή παρακολούθηση από πλευράς των γονέων, άρα και την έγκαιρη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών σας.

    γ. Τον τρόπο δικαιολόγησης των απουσιών του παιδιού σας:

          i. Μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα απουσίας πρέπει να προσέλθετε στο Γυμνάσιο.

          ii. Όρια δικαιολόγησης απουσιών από τους γονείς είναι:

               1 Μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες

               2 Μέχρι 10 ημέρες ετησίως

        iii. Τα βασικά όρια για να κριθεί επαρκής η φοίτηση του παιδιού σας είναι:
              1 Για τις αδικαιολόγητες απουσίες 64 ετησίως
              2 Για τις δικαιολογημένες απουσίες 50 ετησίως

    δ. Το Σχολείο μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:
          i. Αν χρειασθεί, συντάσσει Βεβαίωση προσέλευσης του γονέα για τον εργοδότη του.
          ii. Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διαρκή ενημέρωσή σας σχετικά με τη φοίτηση του παιδιού σας (τηλεφωνική, αλλά και με επιστολή, όταν προβλέπεται).
2. Η επίδοση των μαθητών περιλαμβάνει:
    α.Τη διαρκή συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία
    β. Την επιμέλεια στα μαθήματα-εργασίες στο σπίτι
    γ. Τη διατήρηση των βιβλίων, τετραδίων κλπ σε άριστη κατάσταση
3. Η συμπεριφορά – διαγωγή των μαθητών περιλαμβάνει:
    α. Τη φροντίδα για τα πράγματα του Σχολείου
    β. Την  τήρηση των κανόνων λειτουργίας
    γ. Τη συνεργασία με τους συμμαθητές/τριες σε πνεύμα αλληλοσεβασμού – αποφυγή προκλητικής συμπεριφοράς
    δ. Το σεβασμό προς τους διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό
    ε. Την ευπρέπεια στην εμφάνιση.

4. Κάθε γονέας οφείλει να μας ενημερώσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για οποιοδήποτε ζήτημα του παιδιού του θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι διδάσκοντες, που λειτουργούν πάντα υπό εχεμύθεια.
5. Θα συνεργασθούμε μαζί σας για την ασφαλή προσέλευση – αποχώρηση των παιδιών σας στο σχολείο και την αποφυγή κινδύνων σχετικών με τη νεολαία.
6. Το Σχολείο μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:

    i. Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αμερόληπτη αντιμετώπιση των μαθητών ώστε να επιλύεται κατά δίκαιο τρόπο κάθε πρόβλημα, που ανακύπτει

   ii. Δεν επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου. Αν παρουσιασθεί ανάγκη να επικοινωνήσει ο μαθητής με τους γονείς του, προσφέρεται το τηλέφωνο του Σχολείου .

7.Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οι διδάσκοντες του Σχολείου θα ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες κάθε Τετάρτη 09:45΄ – 12:30΄για τη φοίτηση, επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών σας.
Η Διευθύντρια
Κρανιώτη Άννα

Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση