Φυσική

Το μάθημα της Φυσικής διδάσκεται 1 ώρα/εβδ. στην Α τάξη και 2 ώρες/εβδ. στις τάξεις Β και Γ. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.