Τεχνολογία

Το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται 1 ώρα/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.

  • Σχολικά βιβλία: Α Τάξη, Β Τάξη, Γ Τάξη.
  • Εργασίες Τεχνολογίας Α’ Γυμνασίου 2014-2015
  • Εργασίες Τεχνολογίας Α’ Γυμνασίου 2015-2016