Οικιακή Οικονομία

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας διδάσκεται 2 ώρες/εβδ. στην Α τάξη και 1 ώρα/εβδ. στις τάξεις Β και Γ. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.