Νεοελληνική Λογοτεχνία

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται 2 ώρες/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.