Θρησκευτικά

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται 2 ώρες/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.