Γαλλικά

Το μάθημα των Γαλλικών διδάσκεται 2 ώρα/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.