Βιωματικές δράσεις

Το διδακτικό πεδίο των Βιωματικών δράσεων διδάσκεται 1 ώρα/εβδ. στις τάξεις Α και Β και 2 ώρες/εβδ. στη Γ τάξη. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα που το αποτελούν.

  • Τοπική Ιστορία
  • Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
  • Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Φύση και άσκηση
  • Πολιτισμός και δραστηριότητες Τέχνης
  • Σχολική και κοινωνική ζωή