Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.)

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (από μετάφραση) διδάσκεται 2 ώρες/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.