Καθηγητές

Διευθυντής : Βανταράκης Νικόλαος, Μαθηματικός
Υποδιευθυντής : Μακρίδης Γεώργιος, Τεχνολογίας

Στο σχολείο διδάσκουν :
Φιλόλογοι
Αγαπητού Ευαγγελία
Θεοχάρη Βενετία
Ντάφου Ευαγγελία
Παπαθωμά Χρύσα
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος
Φωτοπούλου Βασιλική
Θρησκευτικών
Σταυρουλάκη Μαρία
Μαθηματικοί
Τσινόγλου Μαρία
Λειβαδάρου Βασιλική
Φυσικών Επιστημών
Βουρλούμης Βασίλης
Ιωάννου Αγγελική
Κοβάνη Ρεβέκκα
Πληροφορικής
Γεωργίου Παρασκευή
Κιλισμανή Μαριάνθη
Αγγλικών
Αυλωνίτης Πέτρος
Γερμανικών
Λουκάκου Ευαγγελία
Γαλλικών
Κοκοτσή Αναστασία
Γυμναστές
Παπαναγιώτου Ακριβή
Οικιακής Οικονομίας
Μπαλιάμη Ευφροσύνη
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Πολυχρονιάδου Πετρούλα
Μουσική
Κατσουρός Δημήτριος
Εικαστικά
Ξάνθος Ευτύχιος

Σχολιάστε