Αντισεισμική προστασία

Δημοσιευμένο στις 20 Φεβρουαρίου 2016 Κατηγορία: από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

O Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ο οποίος είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας, στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή το 2015 ο Οργανισμός δημιούργησε μία σειρά εντύπων και αφισών για ΑμεΑ στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το υλικό αυτό αναφέρεται σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία Κοινωνικών Φορέων, Ειδικών Συνεργατών και Ατόμων με Αναπηρία και μπορείτε να το μελετήσετε ή να το εκτυπώσετε από τους συνδέσμους που αναφέρονται στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα το υλικό αυτό αφορά σε:
Άτομα με Κινητική Αναπηρία
α. Έντυπο: «Σεισμός – Οδηγίες για Άτομα με Κινητική Αναπηρία» http://www.oasp.gr/sites/default/files/AMEA%20Atoma-Diktio.pdf
β. Αφίσα: «Προετοιμάζομαι για τον Σεισμό – Οδηγίες για Άτομα με Κινητική Αναπηρία» http://www.oasp.gr/sites/default/files/Poster%2048×68%20AmEA_final.pdf
Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν για να ενημερωθούν για τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας τα άτομα που έχουν κινητική αναπηρία και δυσκολίες κίνησης, οι γονείς, οι εκπαιδευτές τους κ.λπ.

Υποστήριξη της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες και του Δικτύου υποστήριξής τους
1α. Έντυπο: «Στην Ελλάδα γίνονται συχνά σεισμοί για αυτό όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε όταν γίνεται σεισμός» http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Easy%20to%20read_Greek.pdf
1β. Αφίσα: «Προετοιμάζομαι για τον Σεισμό» http://www.oasp.gr/sites/default/files/Afisa%20Easy%20to%20read%2068X48.pdf
Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο «εύκολο να διαβαστεί» (easy to read) για να ενημερωθούν για θέματα αντισεισμικής προστασίας άτομα που έχουν δυσκολία να διαβάσουν και να καταλάβουν γραπτά κείμενα.

2α. Έντυπο: «Μαθαίνω τι να κάνω στον Σεισμό» http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP%20MAKATON_20selido.pdf
2β. Αφίσα: «Μαθαίνω τι να κάνω στον Σεισμό» http://www.oasp.gr/sites/default/files/Afisa%20Makaton%2068X48.pdf
Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν την αυτενέργεια των ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες σε περίπτωση σεισμού. Απευθύνεται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα ή έχουν διδαχθεί τα νοήματα και σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές αρχές του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ.

Επίσης ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε:
– ένα νέο έντυπο «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι», το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. www.oasp.gr, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oasp.gr/sites/default/files/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf
– Αφίσα «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf
– Έντυπο «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό» http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_tetraptixo_low.pdf
– Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική περίοδος»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Metaseismiki_24-2-14%20%281%29.pdf

Παράλληλα στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού μπορείτε να βρείτε και άλλα φυλλάδια, αφίσες, πρότυπες εισηγήσεις κ.λπ., ενώ ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποιεί συχνά και ενημερωτικές ομιλίες για το προσωπικό κοινωνικών φορέων, κέντρων και ιδρυμάτων, τους εκπαιδευτές, τους γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ, ώστε να γνωρίζουν τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν καταστροφικό σεισμό σε ατομικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο.
Αφήστε μια απάντηση