ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ

Δημοσιευμένο στις 29 Μαΐου 2016 Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί γονείς την 1-6-2016 και ώρα 14.00μ.μ οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Ολοήμερου δημοτικού σχολείο Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν στην νέα αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας το θεατρικό δρώμενο: Οι μύθοι του Αισώπου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9

Δημοσιευμένο στις 20 Φεβρουαρίου 2016 Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013
Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία»
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3
ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο
«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής»
Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9
Οι Πράξεις αποσκοπούν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Κεντρικός πυλώνας των Πράξεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης.
Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70
Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).
Στόχος είναι η επίτευξη πιο αποτελεσματικής, συμμετοχικής και ενεργητικής ένταξης και προσαρμογής των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά) στο εκπαιδευτικό σύστημα και η αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους.
ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή των Πράξεων, ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δημοσιευμένο στις 12 Ιουνίου 2015 Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Racism-Poster

Στο σχολείο μας υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού» στο πλαίσιο του «Ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ http://racism.ptde.uoi.gr

ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Δημοσιευμένο στις 22 Απριλίου 2015 Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2015-04-22 10.24.122015-04-22 10.40.512015-04-22 11.02.382015-04-22 10.44.51

Ευχαριστούμε τους φίλους μας από το σχολείο Piispanlahteen Koulu της πόλης Piispanristi για τους σπόρους που μας έστειλαν. Σήμερα τους φυτέψαμε και με αγωνία περιμένουμε να φυτρώσουν.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημοσιευμένο στις 21 Απριλίου 2015 Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 στο σχολείο μας στις 18:00 για να παρακολουθήσετε την ομιλία της κ. Αποστολίδου Κατερίνας, ψυχολόγου, συνεργάτιδας των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ», με θέμα «Παιδιά και Διαδίκτυο: Μια σχέση μαγική αλλά και επικίνδυνη-Επικοινωνώντας με τα παιδιά μας για το internet». Στόχος είναι να κατανοήσουμε και να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους, απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολλαπλά οφέλη του Διαδικτύου. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Επόμενη σελίδα »