ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΛEΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛEΙΟΥ

Ο αγιασμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας θα τελεστεί τη

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30.

Οι μαθητές και οι γονείς τους θα προσέρχονται από τις 8:15 από την είσοδο της οδού Αναγνωσταρά και κατά τη διάρκεια του αγιασμού θα βρίσκονται στο προαύλιο.
Μετά τη λήξη του αγιασμού οι μαθητές θα περάσουν στις αίθουσες διδασκαλίας όπου θα γνωριστούν με τους νέους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές της Α τάξης ειδικότερα θα παραλάβουν τα βιβλία του σχολικού έτους 2022-2023 και για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους. Θα αποχωρήσουν άπαντες στις 9:40.

Όσοι γονείς παρακολουθήσουν τον αγιασμό μαζί με τα παιδιά τους θα μπορούν να τα παραλάβουν αμέσως μετά τη λήξη του. Αυτή η διευκόλυνση θα αφορά κυρίως αυτούς που εργάζονται. Όσοι εργαζόμενοι γονείς χρειαστούν βεβαιώσεις γονικής άδειας θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν από εξουσιοδοτημένο για αυτό το σκοπό εκπαιδευτικό.

Κατά την ημέρα του αγιασμού δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα.
Από την επόμενη μέρα όμως Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει πλήρως.
Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της πρωινής ζώνης του ολοήμερου θα πρέπει να προσέλθουν από τις 7:00 ως τις 7:15 από την είσοδο της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν ως τις 8:15, της Α και Β τάξης από την είσοδο της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και των υπολοίπων τάξεων από την είσοδο της οδού Αναγνωσταρά. Θα σχολάσουν στις 13:15 της Α και Β τάξης από την είσοδο της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και των υπολοίπων τάξεων από την είσοδο της οδού Αναγνωσταρά.

Οι μαθητές της μεσημβρινής ζώνης του ολοήμερου θα αποχωρήσουν στις 15:55 ή στις 15:50 από την είσοδο της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές αυτής της ζώνης μπορούν να έχουν μαζί τους φαγητό (ώρα σίτισης 13:20 ως 14:00).
Δεν έχει εγγραφεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει η ζώνη διευρυμένου ωραρίου 15:55 έως 17:30.

Σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα η χρήση της μάσκας παραμένει προαιρετική. Το σχολείο μας θα συνεχίσει να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους υγειονομικούς όρους και θα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα και απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του COVID 19 αλλά και άλλων ασθενειών.
Ο διευθυντής και όλο το προσωπικό του σχολείου θα εποπτεύουν σχολαστικά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου μας προς όφελος των μαθητών. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά αφορούν επίσης μαθητές και γονείς τους οποίους καλούμε να πράττουν με συνέπεια το ίδιο ώστε η λειτουργία του σχολείου μας να ανταποκριθεί στις υψηλότερες προσδοκίες όλων μας.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε

Αλλάζοντας το σχολείο!

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ικανοποιητικό περιβάλλον όπου η αισθητική και η λειτουργικότητα κυριαρχούν η κάθε μορφής διαδικασία που εξελίσσεται σε αυτό εξελίσσεται ευχάριστα αλλά και χωρίς εμπόδια αναλήφθηκε πρωτοβουλία να αναβαθμιστούν και να βελτιωθούν οι χώροι του σχολείου μας. Τη στοχοθεσία σε σχέση με αυτό έβαλε ομάδα δράσης του σχολείου μας η οποία κατάρτισε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

1655743640457

Επιδαπεδια παιχνίδια

1655743576431

Τοιχογραφία

Υλοποιώντας το σχέδιο δράσης αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισαν η δημιουργία πλατό επιδαπέδιων παιχνιδιών διαφορετικού σχήματος, μεγέθους και διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να απασχολούνται δημιουργικά στα διαλείμματα μαθητές όλων των ηλικιών αλλά και αισθητικές παρεμβάσεις με τοιχογραφίες σε τοίχους του σχολείου μας. Η προσπάθεια αυτή καθοδηγήθηκε από τους εκπαιδευτικούς αλλά φυσικά συμμετείχαν και οι μαθητές.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε

Εκπαιδευτικός Όμιλος «Μετάβαση στο Γυμνάσιο»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η πρόσφατη νομοθεσία δημιουργήθηκε και λειτούργησε με τη συμμετοχή μαθητών του σχολείου μας εκπαιδευτικός όμιλος με θέμα «Μετάβαση στο Γυμνάσιο».

gym

Γυμνάσιο…ερχόμαστε!

Στόχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ήταν η διευκόλυνση της προσπάθειας ομαλής μετάβασης των μαθητών μας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και δεξιότητες τους. Ακόμα να τους ενημερώσουμε για τις αντικειμενικές διαφορές από τη μια βαθμίδα στην άλλη, να συντελέσουμε στην άμβλυνση τυχόν συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας που προκύπτουν από την μετάβαση αλλά επιπλέον να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους με το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού μας ομίλου ώστε να αυξήσουμε τις προσδοκίες τους για το Γυμνάσιο με απώτερο σκοπό τη θέση υψηλών στόχων για τη φοίτησή τους εκεί.
Οι μαθητές ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου κλήθηκαν να δηλώσουν συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς που θα διεξήχθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
Κατά τη δραστηριότητα αυτή τηρήθηκαν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Κατά τη λειτουργία του ομίλου τέθηκαν θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, παρουσιάστηκαν μελέτες περίπτωσης σχετικές με την καθημερινότητα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ενημερώθηκαν οι μαθητές για τα νεα μαθήματα που θα διδαχθούν στο γυμνάσιο εμβαθύνοντας μάλιστα περισσότερο με διδασκαλίες στα Αρχαία Ελληνικά και στα Μαθηματικά.
Γνώρισαν επίσης οι μαθητές τις επιλογές που έχουν μετά το δημοτικό σχολείο με παρουσιάσεις μέσω των ιστοσελίδων τους του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, του Καλλιτεχνικού γυμνασίου Περιστερίου, του Πρότυπου Δημοτικού Γυμνασίου Ιλίου και φυσικά του 2ου Γυμνασίου, της περιοχής μας. Στα τρία πρώτα μετέβη αντιπροσωπεία μαθητών οι οποίοι ενημερώθηκαν απευθείας από τις διευθύντριες των σχολείων αυτών για τον τρόπο λειτουργίας και τις προοπτικές των, ενημέρωση την οποία μετέφεραν στους συμμαθητές τους, ενώ στο 2ο Γυμνάσιο μετέβησαν όλοι οι μαθητές μας καθώς αυτό θα είναι ο προορισμός των περισσότερων από αυτούς.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η πρόσφατη νομοθεσία δημιουργήθηκε και λειτούργησε με τη συμμετοχή μαθητών του σχολείου μας εκπαιδευτικός όμιλος με θέμα τη Ρητορική τέχνη.

 

.jpg

Μάθημα Ρητορικής

Στόχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ήταν η εξοικείωση των μαθητών με ρητορικά παιχνίδια (σύγχρονες παραλλαγές των ρητορικών προγυμνασμάτων, τη νοηματική ανάγνωση, τον αυθόρμητο λόγο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων σε διαλογικό πλαίσιο), η ενδυνάμωση του προφορικού λόγου των μαθητών/τριών και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (life skills). Η άσκηση στην τέχνη του λόγου συντελεί στο να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τον εαυτό τους και τον κόσμο, να εκφραστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν.

2

Βραβείο Ρητορικής

Μαθητές μας μετά την προετοιμασία τους στο πλαίσο λειτουργίας του Ομίλου συμμετείχαν  στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, το Σάββατο και την Κυριακή 4 και 5 Ιουνίου 2022 λαμβάνοντας κολακευτικότατα σχόλια. Συμμετείχαν οι Γεωργίου Λουκάς, Νομικός Βασίλης, Κλήμου Μαριλένα Δημοπούλου Νάγια και Μαυρούλης Αγησίλαος.

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε

Δίωροι περίπατοι περιβαλλοντικού, συναισθηματικοκινητικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος

1655740012787

Πεζοπορία στα μονοπάτια του Ποικίλου

IMG 20220513 114700

Αναρρίχηση στο Ποικίλο

Μετά τη λήξη των περιορισμών που έθεταν τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα της προηγούμενης περιόδου κατά τους δύο τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν δίωροι περίπατοι των μαθητών μας σύμφωνα και με τις δυνατότητες του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Οι περίπατοι αυτοί προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των ισχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων, υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Κυριάκου Χρήστου, Πιπεροπούλου Άρτεμης, Ακριβού Κωνσταντίνου, Σιόλα Παναγιώτας, Δρακωνάκη Γεωργίας, Γιαννοπούλου Αργυρώς και Πασπαλάκη Βιργινίας.
Ακολουθεί το πλαίσιο υλοποίησης των

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α & Β Τάξεις: «Μονοπάτια της Ζαχαρίτσας»

Γ &  Τάξεις: «Δασικές διαδρομές»

Ε & ΣΤ Τάξεις: «Στις κορφές της Ζαχαρίτσας»

ΠΕΔΙΟ:

Ποικίλον Όρος, κορυφή Ζαχαρίτσα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Κυριάκος Χρήστος-Πιπεροπούλου Άρτεμις-Ακριβός Κώστας (συνοδοί, παρουσιαστές, εμψυχωτές, πάροχοι κάθε βοήθειας)

ΥΛΙΚΑ:

Χάρτης, πυξίδα, µαρκαδόροι, πλακέτες, φωτογραφική μηχανή, σχοινί, κλαδευτήρι, σκαλιστήρι, κουτάλι, σακουλάκια, μαντίλια, υλικά φαρμακείου

ΣΤΟΧΟΙ:

Επιδιώκεται με την κίνηση σε μονοπάτια σε χώρους του βουνού πλησίον του σχολείου μέχρι και την απόσταση ως την κορυφή του, ανάλογα με την τάξη/ηλικία των παιδιών να εγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών, να προκαλούνται ερωτήματα, τα οποία θα απαντηθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που θα γίνουν στο πεδίο. Εξελίσσεται διαδικασία μάθησης προσανατολισμένης και στη διαδικασία και φυσικά και στο περιεχόμενο της γνώσης. Αυτονόητα τίθενται και στόχοι σχετικοί με τη βιωματική προσέγγιση δραστηριοτήτων που προσφέρουν ευεξία, βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση και υγεία τους  αλλά και ενισχύουν και την οικολογική συνείδηση των μαθητών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Δρόμος παρατηρητικότητας, κίνηση σε διαδρομή όπου τα οπτικά ερεθίσματα ανάλογα και με τις οδηγίες που θα έχουν δοθεί θα υποχρεώνουν τους μαθητές να διατηρούν τις αισθήσεις τους σε διέγερση.
 • Ακατάστατος δρόμος, διαφοροποίηση δεδομένου δρομολογίου κατόπιν οδηγιών.
 • Αναγνώριση φωνής, οι μαθητές με κλειστά τα μάτια θα ακούν φωνή συμμαθητή τους την οποία θα επιχειρούν να αναγνωρίζουν εντοπίζοντας και την κατεύθυνση από την οποία ακούστηκε βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες προσανατολισμού τους στο χώρο.
 • Σιωπηλό πέρασμα, κίνηση σε περιβάλλον όπου θα απαιτηθεί η απόλυτη σίγαση ομιλιών και διέλευση χωρίς τον παραμικρό θόρυβο.
 • Τυφλός περίπατος, κίνηση μαθητών σε ζεύγη όπου ένας μαθητής θα έχει κλειστά τα μάτια με μαντήλι και ο άλλος θα τον καθοδηγεί με φωνητικές οδηγίες και υποβάσταγμα με τα χέρια του.
 • Σκοποβολή, χρησιμοποιώντας αντικείμενα του περιβάλλοντος (κουκουνάρια).
 • Σφαιροβολία, χρησιμοποιώντας αντικείμενα του περιβάλλοντός (κουκουνάρια, πέτρες).
 • Πού είναι ο προορισμός μου, δραστηριότητα προσανατολισμού με χρήση φυσικών και μηχανικών μέσων.
 • Βιολογικές διερευνήσεις, χρησιμοποιώντας βοηθήματα για αναζήτηση μικροοργανισμών, συλλογή τους, μεταφορά σε περιβάλλον εργαστηριακής διερεύνησης.
 • Βοτανολογικές αναζητήσεις, παρατήρηση φυλλωμάτων, διαλογή, συλλογή και αποθήκευση φύλλων με σκοπό την έκθεση φυτολογίου.
 • Extreme life, δραστηριότητα ήπιας αναρρίχησης
 • Μικροί κύκλοι, συνεργατική δραστηριότητα με ομάδες μαθητών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης
 • Δασαρχείο Πάρνηθας

ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Δωρεάν για τους μαθητές
 • Αξιοποίηση υλικών που έχουν αποκτηθεί με δαπάνη του σχολείου

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:

Φύλλο εργασίας

Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | Σχολιάστε

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Οι μαθητές που διαμένουν στην περιφέρεια του σχολείου μας έχουν δικαίωμα εγγραφής από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου  (τηλέφωνο 210-5724882, ηλεκτρονική διεύθυνση gymkallp@sch.gr , ιστοσελίδα http://gym-kall-perist.att.sch.gr/).

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής δείτε τις οδηγίες ΕΞΕ – 43822 – 2022 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΗ | Σχολιάστε