45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η ιστοσελίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 45ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σεπ 201922

 Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

    Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’, και Δ΄ Τάξεων.

 

Άφιξη στο σχολείο

 

    Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας μετά την πρωινή προσευχή.

Οι μαθητές που δεν θα προσέλθουν έγκαιρα θα παραμένουν έξω από το  σχολείο με αποκλειστική ευθύνη των Γονέων μέχρι το  πρώτο διάλλειμα.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα και σε  εξαιρετικές περιπτώσεις ( επίσκεψη σε γιατρό)  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων και  δεν  εισέρχονται στο  χώρο των  τάξεων.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου  ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

    Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από τις εξόδους του σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου του Ολοήμερου δηλαδή στις 3.00 ή με την λήξη του Ολοήμερου στις  4.00 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν στην  αυλή  του  σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

 

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

Γονείς – κηδεμόνες

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Η ιστοσελίδα του σχολείου είναι https://blogs.sch.gr/45dimirakl/

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

 Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (2810250330) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – Οικογένειας.

Γενικά

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Σεπ 201922

Από την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει το πρόγραμμα του Ολοήμερου και η Πρωινή ζώνη.

Αγιασμός

Σεπ 20199

Ο  Αγιασμός θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 9:30.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

Φεβ 201926

Το  σχολείο θα  είναι κλειστό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οκτ 201817

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει τη πλήρωση   θέσης      μιας  Σχολικής Τροχονόμου, για το  45ο Δημοτικό  Σχολείο Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα παρακάτω :

  1. Οι ώρες απασχόλησης είναι :

 

  • Από τις 07:45 π.μ. μέχρι τις 08:15 π.μ.
  • Από τις 13.10μ. μέχρι τις 13:30.μμ.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

  1. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα εκπαιδευτεί κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων του από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Στην επιλογή των Σχολικών Τροχονόμων θα ληφθούν υπόψη:

Α. Η εθελοντική συμμετοχή του ατόμου σε προηγούμενη εφαρμογή του θεσμού

Β. Η προηγούμενη εμπειρία του σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας

Γ. Η γενική του παρουσία στο χώρο της περιφέρειας του σχολείου και η συμβολή του σε δραστηριότητές του

Δ. Η γνώση της σχολικής κοινότητας για το άτομο

Ε. Η ικανότητά του να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή του θεσμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την Πέμπτη  18  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Ενημερώνουμε  ότι όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση  και παίρνουν επίδομα ανεργίας  σύμφωνα με το άρθρο 22,παρ.1γ του Ν.Δ 2961/54  το επίδομα ανεργίας αναστέλλεται, όπως και η κάρτα ανεργίας  διακόπτεται όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και  Παρ.1  του Ευρωπαικού Κανονισμού  με αρ.1897/2000 το άρθρο 3 του νόμου 1545/85.Επιπλέον σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ΄αριθ 102295/28.11.2014 η οποία εκδόθηκε κατ έφαρμογή των διατάξεων  της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.4302/2014(φεκ223/Α΄/7/10/2014) αποτελεί λόγω διαγραφής από το Μητρώο  που πρέπει  να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία.

 

Αγιασμός

Σεπ 20189

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός θα γίνει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου  στις 9:30 του πρωί.

http://45-e2.blogspot.gr/

Ιαν 201823

Η Χώρα που όλα Άνθιζαν

Ιαν 201816

Η Τοιχογραφία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κεντρική είσοδο του 45ου Δ.Σ. Ηρακλείου με τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης και την ομάδα της ζωγραφικής – Η Χώρα που όλα Άνθιζαν (δλδ το σχολείο μας όπως το εμπνεύστηκα και το ολοκληρώσαμε με τους μαθητές.) Εύχομαι πάντα όλα να ανθίζουν λόγω της Γνώσης σ΄αυτό το σχολείο αλλά και σ΄όλα τα σχολεία του κόσμου και να φωτίζονται οι όμορφες ψυχές των παιδιών!
Εύα Τζαγκαράκη

 

Ιαν 20189

Οι μαθητές του 45ου Δημοτικου σχολείου πέρασαν μια υπέροχη μέρα παίζοντας και κερδίζοντας δώρα στο Λούνα Παρκ που στήθηκε από τους γυμναστές (Κατερίνα Τερζάκη και Ισμήνη Σταυροπούλου) και την Διεύθυνση. Καλές γιορτές σε όλους!!

Φωτογραφία της Katerina Terzaki.

Και εμείς στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» στην Πλατεία Ελευθερίας από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου 2018!

Ιαν 20189

Φωτογραφία της Eva Tzagaraki.

« Παλιότερα άρθρα


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων