45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΤΗΣ

Η ιστοσελίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σεπ 201610

Σας ενημερώνουμε  ότι ο  αγιασμός θα γίνει στις 9:00 του  πρωί. Θα παραστεί ο  Πρόεδρος της  ΔΕΠΑΝΑΛ Ηρακλείου κ. Αγγελάκης Νίκος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 45ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σεπ 201610

 

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

 

Η φοίτηση των μαθητών

 

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

    Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’, και Δ΄ Τάξεων.

 

Άφιξη στο σχολείο

 

    Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας μετά την πρωινή προσευχή.

Οι μαθητές που δεν θα προσέλθουν έγκαιρα θα παραμένουν έξω από το  σχολείο με αποκλειστική ευθύνη των Γονέων μέχρι το  πρώτο διάλλειμα.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα και σε  εξαιρετικές περιπτώσεις ( επίσκεψη σε γιατρό)  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων και  δεν  εισέρχονται στο  χώρο των  τάξεων.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου  ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

    Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από τις εξόδους του σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου του Ολοήμερου δηλαδή στις 3.00 ή με την λήξη του Ολοήμερου στις  4.00 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν στην  αυλή  του  σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

 

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

Γονείς – κηδεμόνες

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Η ιστοσελίδα του σχολείου είναι http://blogs.sch.gr/45dimirakl/

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

 Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (2810250330) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – Οικογένειας.

Γενικά

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Απρ 201621

http://kritis.pde.sch.gr/societyandschool1/

«Ποιος ήρωας των ψηλών βουνών θα ‘θελες να ‘σαι;»

Απρ 201620

Οι  απαντήσεις των παιδιών της στην ερώτηση «ποιος ήρωας των ψηλών βουνών θα ‘θελες να ‘σαι;» γραπτές και εικονογραφημένες.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Απρ 201613

IMG_3591 IMG_3599 IMG_3600

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Απρ 201613

IMG_3615

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

Φεβ 201616

afisaeksatomikeumenh


ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

Φεβ 201616

afisa_exideikeumeniΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Φεβ 20161

http://pemptoclassatoi.blogspot.gr/

http://45-e2.blogspot.gr/

Μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη γιορτή

Ιαν 20168

IMG_20151223_122433
Μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη γιορτή είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, μικροί μεγάλοι, την περασμένη Τετάρτη στο σχολείο μας. Οι μικρούληδες των τριών τμημάτων της Β’ τάξης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και μας παρουσίασαν -σε διπλή παράσταση παρακαλώ!- τρία μικρά χριστουγεννιάτικα θεατρικά, τα οποία έδεσαν υπέροχα μεταξύ τους χάρη στην αφηγητική δεινότητα της συναδέρφου κυρίας Πολένη. Η γιορτή είχε τις υπογραφές των συναδέλφων των Β’ τάξεων κυριών Μαργέτα, Μπραγουδάκη, Φουρνιώτη στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, αλλά και των ειδικοτήτων θεατρικής αγωγής, κυρίας Κουγιεντή και εικαστικών, κυρίας Νικολακάκης για τη σκηνοθεσία και τα σκηνικά, αντίστοιχα. Από τη σκηνή του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου πέρασαν… δέντρα για συμμετοχή σε καλλιστεία, βοηθοί του… μύωπα Αϊ-Βασίλη, του γιατρού του, λιχούδικα κοριτσάκια και οι… ΓλυκοSOS για να… σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. 😉

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην καταπληκτική πολυφωνική χορωδία του σχολείου μας, η οποία μας… τα είπε διαφορετικά φέτος και μας άφησε άφωνους και συγκινημένους. Θερμά συγχαρητήρια στη μουσικό, κυρία Κωστάκη και τη δασκάλα των αγγλικών, κυρία Ρινακάκη που συνέδραμε την προσπάθεια.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, αλλά και σ’ εκείνα που παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον.

« Παλιότερα άρθρα


Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων