Καλωσήλθατε

Το ιστολόγιο του 43ου Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ)   έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του και να διευκολύνει τους βαθμολογητές και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού του.

Το 43ο Β.Κ.  (Αιτωλοακαρνανίας – Αγρίνιο) φιλοξενείται στο 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Γούναρη 18.

Πρόγραμμα επικουρίας από 11 έως 18 Ιουνίου

Για να δείτε την υπηρεσία σας πατήστε πάνω στην μικρογραφία

Αποκόλληση Αποκόλληση

Διακίνηση  Διακίνηση Φιλολογικών Μαθημάτων

ΕίσοδοςΕίσοδος

Επικόλληση

Φύλαξη

 Γραμματεία

Καταχώριση

Παραλαβή

 Διακίνηση Φυσικών & Μαθηματικών

Ωράριο Λειτουργίας από 5-6-2012 έως 18-6-2012

Ενημερώνουμε ότι το βαθμολογικό Κέντρο θα λειτουργήσει για το συγκεκριμένο διάστημα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

1 Τρίτη 5/6/2012 10.30-21.30
2 Τετάρτη 6/6/2012 10.30-21.30
3 Πέμπτη 7/6/2012 10.30-21.30
4 Παρασκευή 8/6/2012 11.00-21.30
5 Σάββατο 9/6/2012 07.30-21.30
6 Κυριακή 10/6/2012 07.30-13.30
7 Δευτέρα 11/6/2012 10.30-21.30
8 Τρίτη 12/6/2012 10.30-21.30
9 Τετάρτη 13/6/2012 10.30-21.30
10 Πέμπτη 14/6/2012 10.30-21.30
11 Παρασκευή 15/6/2012 07.30-21.30
12 Σάββατο 16/6/2012 07.30-21.30
13 Κυριακή 17/6/2012 07.30-13.30
14 Δευτέρα 18/6/2012 07.30-21.30

Πρόγραμμα επικουρίας από 4 έως 10 Ιουνίου

Για να δείτε την υπηρεσία σας πατήστε πάνω στην μικρογραφία

Αποκόλληση Αποκόλληση

Είσοδος Είσοδος

Επικόλληση Επικόλληση

Διακίνση Φιλολογικών μαθημάτων

Φύλαξη

Διακίνηση φυσικών & μαθηματικών

Γραμματεία

Καταχώριση

Παραλαβή

Ωράριο Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

Α ‘ ΒΑΡΔΙΑ 7.30π.μ.-12.30μ.μ.
Β’ ΒΑΡΔΙΑ 12.30 μ.μ.-17.00μ.μ.
Γ΄ΒΑΡΔΙΑ 17.00μ.μ. -21.30 μ.μ.

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΚΥΡΙΑΚΗ : 7.30π.μ. – 12.30μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Α ‘ ΒΑΡΔΙΑ 11.00π.μ.-14.30μ.μ.
Β’ ΒΑΡΔΙΑ 14.30 μ.μ.-18.00μ.μ.
Γ΄ΒΑΡΔΙΑ 18.00μ.μ. -21.30 μ.μ.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Επικουρίας (28-5 έως 3-6)

Για να δείτε την υπηρεσία σας  πατήστε πάνω στην μικρογραφία:
Είσοδος

Παραλαβή

Διακίνηση Φιλολογικών

Διακίνηση Φυσικών & Μαθηματικών

Προσωρινή Φύλαξη

Επικόλληση

Γραμματεία

Αποζημίωση Οδοιπορικών Εξόδων

Οδοιπορικά έξοδα δικαιούνται όσοι δεν κατοικούν στο Αγρίνιο και μετακινούνται στο ΒΚ από σχολείο που δεν βρίσκεται στο Αγρίνιο

Όσοι δικαιούνται οδοιπορικά οφείλουν  να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Σε περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ:
 1. Μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 όπου θα δηλώνονται τα 3 παρακάτω στοιχεία:
  • Τόπος μόνιμης κατοικίας
  • Ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτου
  • Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 2. φωτοτυπία του διπλώματος οδήγησης
 • Σε περίπτωση μετακίνησης με λεωφορείο
 1. Αποκόμματα εισιτηρίων
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας

(Η βεβαίωση του ΚΤΕΛ για το αντίτιμο του εισιτηρίου δεν αποτελεί πλέον δικαιολογητικό πληρωμής)

Αποζημίωση επιτροπής Φυσικώς Αδυνάτων

16. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών (αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄) υπουργική απόφαση – παράγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης –παράγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπωςτροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια)

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες 40,00€

β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70€

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια , και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες 21,00€

δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70€

ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες 16,00€

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες. 16,00€

3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες – καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 8 ημέρες 16,00€

στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης 14,00€

ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70€

Αποζημίωση απασχολούμενων στο ΒΚ

Απόσπασμα από την 2/33374/0022/27-4-2012 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Β49ΛΗ-95Ξ)

Ολόκληρη την υπουργική απόφαση μπορείτε να την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%9249%CE%9B%CE%97-95%CE%9E

…..

12. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β παραγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α)

α) Πρόεδρος: 700,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 650,00 €
γ) Μέλη: 500,00 €
δ) Γραμματέας: 500,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 16,00 €

15. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.)
(παραγρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22, εδάφιο β’ παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ – παραγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 €
Στον βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή στην περίπτωση που ο αριθμός των γραπτών του μαθήματός του ανά βαθμολογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) γραπτά καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση: 50,00 €
Για αριθμό γραπτών μεγαλύτερο των είκοσι (20) καταβάλλεται αποζημίωση ύψους 2,10 ανά γραπτό και για το σύνολο των γραπτών.

Πρόγραμμα Επικουρείας 43 Β.Κ. 21-27/5/12

* Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και θα συμπληρώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Β.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χ Χ Χ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Χ Χ Χ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-ΜΑΝΟΥ ΣΠΥΡ Χ Χ Χ Χ Χ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΛΛΙΤΣΑ Χ Χ Χ Χ Χ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΡΔΙΑ 21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ Χ Χ
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ Χ Χ
ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ ΦΩΤ Χ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΦΥΛΑΞΗ
ΑΛΙΑΓΑ ΕΛΕΝΗ Χ Χ Χ Χ
ΣΚΙΑΔΑ-ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ Χ Χ Χ Χ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΖΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Χ Χ Χ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Χ Χ Χ
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Χ Χ Χ
ΜΩΡΑΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Χ Χ Χ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Χ Χ Χ
ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ Χ Χ Χ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΗΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΒΑΡΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΦΑΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΡΔΙΑ 21/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 26/5/2012 27/5/2012
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 – 5 – 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 – 5 – 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 – 5 – 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 – 5 – 2012 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 – 5 – 2012 -ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 – 6 – 2012 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 5 – 6 – 2012 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

– Την πρώτη ημέρα Δευτέρα 21/5/12 οι υποψήφιοι παρακαλούνται να είναι 7.45 π.μ

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 (σε μορφή .doc)

Copyright © 43ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΓΡΙΝΙΟ)          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top