Πρόσφατα άρθρα

Υλοποίηση προγράμματος 1ης Περιόδου Επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε

Κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. το 3ο Ε.Κ. υλοποιεί το παρακάτω  πρόγραμμα μικτού μοντέλου επιμόρφωσης κατηγορίας ΙΙα: Συστάδα Β2.7 – Ξένες Γλώσσες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το …

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Κοπή Πίτας 3ου Ε.Κ.

Βιβλίο Αισθητικής Τέχνης